פתח תקווה: רבה הספרדי של העיר לא מאפשר לבני ובנות הקהילה האתיופית להירשם לנישואין בעיר

היום (7.9.14) דווח שבפתח תקווה ישנו איסור על יהודים מהקהילה האתיופית תושבי העיר להירשם לנישואין. זאת ע"פ החלטת הרב בנימין אטיאס, רבה הראשי הספרדי של העיר. לפי תלונותיהם של תושבי פתח תקווה רבים, הסיבה לאיסור היא מוצאם.
העניין עורר במהירות סערה ציבורית גדולה, אשר הובילה לתגובות זועמות וכן גם לדרישה של ח"כ יואל רזבוזוב, יו"ר ועדת העליה הקליטה והתפוצות, לקיים דיון דחוף בנושא בכנסת במידה והעניין לא יטופל.

לפי הדיווחים, הסיבה להחלטתו של הרב אטיאס שלא לאפשר לבני ובנות הקהילה האתיופית להירשם לנישואים בעיר פתח תקווה, היא שיהדותם מוטלת בספק. על כן, הם נאלצים להירשם לנישואין בערים אחרות. אפשרות, הניתנת להם בזכות "חוק צהר" המאפשר רישום בערים אחרות.

בינתיים, דווח גם כי ישנו ניסיון לפתור את הבעיה באמצעות הקמת מגנון עצמאי אשר יהיה אמון על רישום לנישואין של בני העדה האתיופית. הרב יוסף אדנה, רבה של העדה האתיופית בישראל, הוא שפנה לרבנות הראשית בעניין זה. 

בעקבות הפרסום, יושב ראש ועדת העליה הקליטה והתפוצות, ח"כ יואל רזבוזוב מסיעת יש עתיד, דרש לקיים דיון דחוף בכנסת בעניין אפליית הקהילה האתיופית ברישום לנישואין. בנוסף, רזבוזוב פנה לרב הראשי, דוד לאו, וביקש ממנו "להורות על בדיקה דחופה של הסוגיה ולפעול לאלתר כדי לאפשר לכל יהודי בישראל המבקש להינשא ברבנות לעשות זאת במקום מגוריו".

להלן מספר תגובות שנמסרו:

ח"כ יואל רזבוזוב: "לא ייתכן שברבנות הראשית, רבנים בערים מסוימות ינהגו בדת כאילו היא שלהם. צריך לזכור שמדובר בקהילה שעלתה לישראל במסגרת חוק השבות, ואותם מתלוננים הצליחו לבסוף להירשם ברבנות בערים אחרות. אם תגובת הרבנות הראשית, למכתבי, לא תספק, אכנס דיון בוועדת העלייה הקליטה והתפוצות, בהם הגופים הרלוונטיים יצטרכו לתת את התשובות לדבר. בכוונתי לא להניח לנושא ולעשות הכל בכדי למנוע את ההפליה שנוצרה בתוך הרבנות הראשית בין העיר פתח תקווה לשאר הערים בישראל".

ח"כ שמעון סולומון: "אם רבנים כגון רבה של פתח תקוה לא ימצאו עצמם מחוץ למערכת, הבעיה לא תיפתר".

הרבנות הראשית: ”החוק ונהלי הרבנות הראשית לישראל, קובעים שכל רושם נישואין מחויב לתת שירות לכל אזרח יהודי הפונה אליו ללא אפליה ואבחנה. ככל שישנה הפרה של החוק או הנוהל, הנושא ייבדק לעומקו ויטופל". 

ארגון רבני צהר: "בימים בהם יש עלייה בהתבוללות בישראל וזוגות רבים בוחרים להתחתן לא כדת משה וישראל בוחרים דווקא רבנים ועל דעת עצמם להוציא מכלל ישראל יהודים כשרים ומעולים". כמו כן הם דורשים מהרבנות הראשית "לדרוש מהם כי יכבדו את הנהלים המחייבים לרשום את כל היהודים ובעיקר שיכבדו את האנשים הבאים להינשא".


לידיעה בנושא באתר "NRG" לחץ/י כאן

לידיעה בנושא באתר "גלי צה"ל" לחץ/י כאן

לידיעה בנושא באתר "כיפה" לחץ/י כאן 

שינוי גודל גופנים