עיקרי ההסכם הקואליציוני לממשלה ה-34 עם סיעת "יהדות התורה"

סיעת "יהדות התורה" חתמה עם ראשה הממשלה נתניהו על מסמך הסכמים קואליציונים לקראת הממשלה ה-34. במסגרת ההסכמים תקבל יהדות התורה את תיק סגן שר הבריאות, את ראשות ועדת הכספים, ראשות ועדת המדע והטכנולוגיה.
בין ההסכמים התיחסות לסוגיות רבות בנושאי דת ומדינה, בין השאר לפי הסכם זה יבוטלו הסנקציות הפליליות בחוק הגיוס, תבוטל הרפורמה בגיור, ישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ולא תקודם חקיקה פרטית שתבקש לשנות את הטטוס קוו.

להלן עיקרי ההסכם הקואליציוני בין סיעת "הליכוד" לסיעת "יהדות התורה" לכינון הממשלה ה-34

1. תיקון חוק הדיינים –
הסיעות יפעלו לתיקון חוק הדיינים, לפיו ייצוג הממשלה בוועדה למינוי דיינים יעמוד על 3 שרים מהממשלה וייצוג הכנסת יעמוד על 3 חברי כנסת, שנייהם מהם מהקואליציה. לפי ההסכם הליכוד יתמוך בנציג יהדות התורה בועדה למינוי דיינים

2. שילוב בשוק העבודה –
המדינה תפעל על מנת לשלב חרדים בשירות הציבורי, גם בהליך חקיקתי.
יוקם מטה במשרד הכלכלה לעידוד תעסוקת חרדים.

3. שוויון בנטל –
יתוקן חוק הגיוס, לפי התיקון לא יוחלו סנקציות פליליות על בחורים חרדים שאינם מתגייסים.
במקביל, צה"ל יבחן דרכים לקידום שילוב האוכלוסיה החרדית מתוך כוונה לאפשר לצעירים שבחרו בכך להשלתב לאחר מכן בשוק העבודה.

4. דת ומדינה –
ישומר הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל.
לא תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית שיש בה משום שינוי הסטטוס קוו.
הממשלה תפעל לאכיפה של החקיקה הקיימת בנושאים דתיים.
תמנע פגיעה באורחות החיים של הציבור החרדי והדתי באיזורי מגורים חרדיים ודתיים מובהקים.
יוקם פורום הדברות בנושא השירותים הדתיים בין נציגי יהדות התורה, ש"ס והבית היהודי.

5. קבורה –
תוקם ועדה לבחינת קבורת שדה בראשות נציג השר לשירותי דת.

6. גיור –
החלטת הממשלה בנושא גיור תשונה בהתאם למכתבו של הראשון לציון, הרב עמאר.

7. כשרות –
ישמר הסטטוס קוו בנושא כשרות.
הממשלה תפעל לתיקון חוק איסור הונאה בכשרות.

8. רבנות –
הממשלה תשקוד על שמירת מעמדם של בתי הדין הרבניים.
רישום לנישואין יהיה ברבנות המקומית או במועצות הדתיות.
הממשלה תקים צוות בין- משרדי לבחינת מעמדם ותנאי שכרם של רבני ערים, שכונות ומועצות.

9. חינוך –
ישמר מעמדו ועצמאותו של החינוך החרדי.
סכום התמיכה במוסדות החרדיים לא יפחת בבסיס התקציב מהסכום המופיע בהסכם הקואליציוני משנת 2009.
הממשלה תפעל להעברת חוק הבטחת הכנסה לתלמידי ישיבות בהקדם.
ראש הממשלה ימנה ועדה שתבחן את סוגית ההסדרה בהכרה בלימודים גבוהים תורניים.
הממשלה תגיש הצעת חוק לביטול סעיף 4 לחוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים.
יפתחו בסמינרים החרדיים תוכניות ללימודי מקצוע.
תוכנית בית הספר של החופש הגדול לתלמידי כיתות א-ב יבוצע גם במוסדות הפטור החרדיים.
צוות שימנה שר החינוך יבחן את ההגדרה מיהו "חרדי".
שר החינוך יבחן את פגיעתם של ילדי החינוך המיוחד בחינוך החרדי.
תקציב תרבות חרדית במשרד החינוך ותקציב מוסדות ציבור במשרד הרווחה ישובו לגודלם על בסיס תקציב 2009.

10. דיור –
החלטות הממשלה בנושא דיור יתנו מענה לצרכיו היחודיים של האוכלוסיה החרדית.
הממשלה תפעל לביטול האפליה בקריטרויונים לדיור משנת 2012.
במסגרת סיוע לגרעיני משימה- ינתן סיוע לגרעיני משימה תורניים חרדיים.

לעיון בהסכם המלא, לחצ/י כאן

שינוי גודל גופנים