סוכם בוועדת הכספים: גם מי שאינו דתי יוכל לבחור שלא לעבוד בשבת. התיקון יאושר בשבועות הקרובים

וועדת הכספים בראשות חבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה) התכנסה הבוקר 10.04.2018 , להכנתו של נוסח מתוקן לקריאה שניה ושלישית, להצעת החוק של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), מיקי זוהר ואחרים, לפיה כל אדם יהיה רשאי לסרב לעבוד בשבת ללא קשר להשקפתו הדתית. יוזמת החוק ח"כ לביא: השבת שייכת לכולם, ואין סיבה להבחין בין מי שמדקדק בקיום מצוות, ומי ששיקוליו סוציאליים, משפחתיים ואחרים

וועדת הכספים בראשות חבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה) התכנסה הבוקר 10.04.2018 , להכנתו של נוסח מתוקן לקריאה שניה ושלישית, להצעת החוק של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), מיקי זוהר ואחרים, לפיה כל אדם יהיה רשאי לסרב לעבוד בשבת ללא קשר להשקפתו הדתית. ביום רביעי 2.5.2018 התקיימה הוועדת הכספים הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
 
כיום, חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי מי שמקיים את מצוות דתו רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה בכפוף להגשת תצהיר המעיד על קיום מצוות דתו. התיקון לחוק יאפשר גם לעובד שאינו דתי שלא לעבוד ביום המנוחה הקבוע לגביו, מבלי שהדבר יהווה עילה לפיטורים או לאי קבלה לעבודה.
 
להצעת החוק נוסף סעיף המאפשר לוועדת השרים להחריג מקומות עבודה בשל טעמים ייחודיים הקשורים באותו מקום עבודה כגון,  מפעל או מוסד המופקדים על ביטחון הציבור וביטחון המדינה, אספקה ושירותים חיוניים לציבור, בתי מלון ואישורי חשמל והזרמתו. בנוסף, באם לדעת ועדת השרים תחולת הסעיף עלולה לפגוע פגיעה משמעותית באותו מקום העבודה, יוחרג מהחוק אותו מקום. במהלך הדיון עלו מספר הסגות לנוסח, ויו"ר הוועדה משה גפני הודיע כי הנוסח המתוקן יובא לאישור סופי בקרוב, לאחר הטמעת התיקונים שעלו בדיון.
 
יוזמת ההצעה, ח"כ עליזה לביא (יש עתיד): ההצעה משקפת במדויק את מהותה מדינה יהודית ודמוקרטית, שאינה מפלה בין בני אדם בגין השקפתם הדתית. השבת שייכת לכולם, ואין סיבה להבחין בין מי שמדקדק בקיום מצוות, ומי ששיקוליו סוציאליים, משפחתיים ואחרים. החוק אינו כופה דבר על אף עובד או מעסיק, אלא מקנה לעובד את הבחירה. ישנם עובדים רבים מעוניינים לעבוד בשבת ואחרים שלא, לכן השוק בטווח הארוך יתאזן, והוועדה תוכל לפתור קשיים נקודתיים. מקווה מאוד שנשלים את תיקון החוק כבר בפתח המושב."
 
חבר הכנסת מיקי זוהר (הליכוד): "החוק נועד לאפשר חופש בחירה לכל אזרח. אין חוק דמוקרטי מזה ואין יהודי מזה. החוק נועד להגן בעיקר על העובדים החלשים שמקבלים שכר גלובלי ואינם מקבלים תוספת שבת, הם אלה שבאים לעבודה בשבת מכורח ולא מרצון. לפי החוק, מי שירצה לעבוד יעבוד ומי שלא ירצה לעבוד ביום המנוחה יוכל להישאר בבית. אין סכנה לסגירת מפעלים ומי שאומר זאת זורה חול בעיני הציבור. במקרים חריגים יש ועדה מיוחדת במשרד העבודה והרווחה לשם כך".
 
חבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה) יושב ראש וועדת הכספים: אסור שתהיה אפליה בין דתיים לחילונים. באם יש עובד שעל פי מצוות דתו מבקש שלא לעבוד ביום המנוחה השבועי שלו, חובתנו היא להיעתר לבקשתו. בכדי למנוע מצב בו קיים מפעל קטן אשר זקוק לעבודה בכל ימות השבוע ולא יכול להרשות לעצמו כי עובדיו יבקשו חופש ביום שבת, רשאי בעל המפעל לבקש להיות מוחרג מן החוק על ידי פנייה לוועדת השרים או למי מטעמם. על כל פנים עובד שלא רוצה לעבוד בשבת ומבקש זאת, יקבל את ההיתר  ולא יעבוד בשבת.
 
חבר הכנסת רועי פולקמן (יו"ר כולנו): "מדהים, בעיקר לראות את הציניות, מקרב אותן מפלגות שצועקות כשאנו באים לטפל בכשלי שוק כמו בבנקים או בחוק מתווכי הדירות. לא מדובר כאן בדיון על זכויות סוציאליות, אשר כיום מוגנות ולחוק המדובר אין נגיעה בהן, אלה מדובר ברגולציה מוגזמת ובוטה ובנסיון לניהול עסקים בישראל. החוק בנוסח שהובא כמעט ולא ייושם ומהווה פגיעה מיותרת בפוטנציאל להשקעות בינלאומיות ובמקומות עבודה אטרקטיביים לעובדים. קידום החוק מונע מאינטרסים פוליטיים גרידא, של 'יש עתיד' שמנסה להתחבב על המפלגות החרדיות. לא ערכי ולא סוציאלי, רק פוליטיקה ורגולציה מוגזמת על המעסיקים."

לקריאה של נוסח הצעת החוק יש ללחוץ כאן