סגן שר התחבורה מקלב על הפרדה מגדרית בתחב"צ: "זל לא הדרה של הנשים אלא טובתן".

היום, חמישי 25.6.2020 התראיין סגן שרת התחבורה אוקי מקלב (יהדות התורה) לעיתון החרדי "בקהילה". במהלך הריאיון, התייחס לסוגיית ההפרדה המגדרית בתחבורה הציבורית.

כזכור, בשנת 2011 קבע בג"ץ כי הפרדה מגדרית באוטובוס מותרת רק כאשר היא נעשית ברצון כל הנוסעים. "קווי המהדרין" פעילים גם כיום בתחבורה הציבורית בריכוזים חרדיים, כשעל האוטובוסים שלטי אזהרה האוסרים על הדרת נשים וכפיית הושבה. אך פרקטיקות של הדרת נשים בתחבורה הציבורית נמשכו גם לאחר מכן בקווים ציבוריים.

סגן שרת התחבורה אורי מקלב (יהדות התורה):

"זה הרי דבר מוצדק שכך יהיה, זו לא הדרה של הנשים אלא טובתן. המצב הוא שיש צורך בחקיקה לשם כך, ועם כל פעילות ה'אנטי' שקיימת, לצערנו, סביר להניח שאף אחד לא ינסה לחוקק חוק כזה. זה צריך לבוא מהציבור שפשוט ינהג כך".

בעקבות ביקורת על דבריו של סגן השר, אמר:

"אף אחד לא יכול למנוע ממני באלימות מילולית להגיד את דעתי. כפי שנאמר גם בראיון הנוכחי איני כופה את דעותיי לא במסגרת תפקידי ולא במסגרת אחרת, ושלא יכפו את דעתם עלינו. אף אחד לא יכפה על הנשים לנסוע וללמוד איך שהם רוצות כפי שנוח להן ובאורח חייהם בלי לכפות את דעתם ואף אחד לא יכפה את דעתו, – זו דמוקרטיה. אותם אלה אשר אינם מאפשרים לנשים שרוצות לשבת בהפרדה בצורה וולונטרית כופים את עמדתן על הנשים בדיקטטורה מילולית של ממש. אף אחד לא ימנע מאיתנו לעמוד על זכויותיהן של נשים כאשר הן מבקשות את ההפרדה בתחבורה הציבורית, זו זכות המגיע להם בדין כאשר הן עושות זאת מרצון, ואנחנו נעמוד על זכויותיהן. כל 'אבירי החופש והזכויות' וה'דאגה' המזויפת לנשים החרדיות לא יבהילו אותנו מלתת לנשים אלו את זכותן לעשות ולהתנהג כפי שנוח להם וכפי שהן רוצות, הן בנסיעה בתחבורה הציבורית והן בקורסי החובה לנהגות. אנחנו לא כופים אדם לנהוג שלא כרצונו, לא באמצעות חקיקה ולא בהפעלת קווי שירות ייעודים ומופרדים, עשרות אלפי הנשים אותן אני מייצג רוצות זאת וזה זכותן ואנו נלחם על כך שיקבלו את זכותיהן, – זהו דבר בסיסי ואף לא צריך את פסיקת הבג"ץ המאפשרת זאת גם כן".