סגן שר החינוך פרוש על אישור תקנות חדשות למוסדות לימוד חרדים: "לולא עזרתו של השר בנט, תקנות אלה כפי שהן לא היו יוצאות אל הפועל"

בתאריך ה-22.1.2018 חתם שר החינוך והתפוצות, נפתלי בנט (הבית היהודי) על תקנות חדשות המגדילות את התקצוב הניתן למוסדות לימוד חרדיים המלמדים בעיקר לימודי חול- לימודי תורה, אשר מבטלות למעשה את ההחלטות של שר החינוך הקודם, שי פירון בנושא.

בעקבות פסיקת בג"ץ לפני כשבע שנים לפיה יש צורך להסדיר את הסמכת התקצוב למוסדות הפטור בחקיקה תוך הסדרת תנאים להפעלתם. כאשר מוסדות הפטור מוגדרים כ:"מוסדות חינוכיים שהמדינה מכירה בתלמידיהם כבעלי אורח חיים ייחודי, ועל כן מאפשרת פטור ממסגרת חובה ללומדים בהם".

החלטתו של בנט למעשה משנה את המצבע שקבע קודמו, שי פירון ממפלגת יש עתיד, כי בסוגיית התקצוב והיקף הלימוד מוסד אשר ילמד 55% מתכנית היסוד של לימודי חול- יתוקצב בשיעור של עד 55%,  לאחר שבכהונתו קבע פירון שמוסדות פטור יתוקצבו רק בשיעור של 30%. כאשר לימודי חול מוגדרים כלימודים הנלמדים במוסדות הפטור מפורטים בתקנות: עברית, חשבון, שפה נוספת, תנ"ך, טבע, היסטוריה, חינוך מורשת ופעילות גופנית. 

בשל כך, בהסכם הקואליציוני שנחתם עם מפלגות יהדות התורה וש"ס, נכתב  כי: "הממשלה תגיש הצעת חוק לביטול סעיף 4 (מלבד סעיף 4 א (2) עד המילה "כאמור") לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013 ו-2014). הממשלה תפעל לאישורו הסופי של החוק עד למועד האישור הסופי של התקציב הקרוב", כאשר המשמעות היא, ביטול ההוראות המגבילות את שיקול דעתו של שר החינוך, בכדי להותיר לו שיקול דעת לקבוע את התנאים להכרה ולתקצוב של מוסדות הפטור. ואכן חוקק חוק המסדיר את תקצובם והסדרת מעמדם של מוסדות הפטור.

בנוסף, בתקנות החדשות נקבעה תוספת תקן לרכז בטיחות – לשם הגברת בטיחות וביטחון התלמידים השוהים במוסד החינוכי, המשרד יתקצב רכז ביטחון, כאשר המוסד יחוייב להעמיד מצדו בעל תפקיד זה. וכן שראשי המוסד ימנעו מאפליית תלמידים בתוך המוסד החינוכי על רקע של ארץ מוצא, עדה ומעמד חברתי כלכלי וכן בעת קבלתו של התלמיד ללימודים. 

לאחר ששר החינוך, נפתלי בנט (הבית היהודי) חתם על התקנות, הודה לו סגן שר החינוך, מאיר פרוש (יהדות התורה) באומרו ש: "תודה לשר שלולא עזרתו והכוונתו תקנות אלה כפי שהן, לא היו יוצאות אל הפועל".