סגן שר החינוך פרוש בתשובה לשאילתה על שילוב מורות ערביות במערכת החינוך היהודית: "אני כאדם חרדי אומר לא מקובל עליי".

אתמול, שלישי 10.11.2020 פנתה ח"כ סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת) בשאילתה לסגן שר החינוך מאיר פרוש (יהדות התורה) בנושא שילוב מורות ערביות במערכת החינוך היהודית.

ח"כ סונדוס סאלח (הרשימה המשותפת) שאלה:

"כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, חברי וחברות הכנסת, החלטות ממשלה קבעו שיש לשלב ערביות וערבים כעובדי מדינה, ובמערכת החינוך בפרט. ברצוני לשאול:

  1. מהי עמדת המשרד בנוגע לשיבוץ של כ-13,000 מורות ומורים ערבים הממתינים לשיבוץ?

  2. מהי עמדת המשרד בנוגע לשילוב מורות ערביות במערכת החינוך היהודית?

  3. מהי תוכנית העבודה והתמיכה שמעניק המשרד למורות?

  4. כמה מורות ערביות עובדות כיום במערכת החינוך היהודית?".

סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) השיב לשאלה ואמר:

"משרד החינוך רואה חשיבות גדולה בשילוב מורות ערביות בבתי ספר יהודיים, ובמהלך השנים האחרונות משקיע גם משאבים לקידום הנושא במסגרת מיזם משותף עם מכון מרחבים, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי ונציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת המיזם פועל המשרד לשילוב עובדי הוראה ערבים בבתי ספר יהודיים, ובתוך כך מוצע ליווי לבתי הספר, למנהלים ולמורים הערבים, והשתלמויות למורים ולמנהלים לשילוב רב- תרבותי מיטבי. התוכנית תמשיך לפעול גם בשנת הלימודים תשפ"א, היינו 2021-2020. מטרות התוכנית הן שילוב עובדי הוראה מוכשרים על פי צורכי המערכת; קידום חיים משותפים בין אזרחים יהודים לערבים וכבוד לאחר – עד כמה שזה לא מקובל עליי – שילוב אזרחי המדינה הערבים במערכת הציבורית; חיסכון בסכומים גדולים לקופת המדינה על ידי חיסכון במשאבים להכשרה או הסבה של מורים חדשים. אני מדבר מבחינה הלכתית. אני חושב שכל עם לבדו ישכון. אם יכולה כתוצאה מכך להיווצר מערכת של יחסים אישיים – נישואים וכדומה – אז אני כאדם חרדי אומר: לא מקובל עליי".