סגן שר הבריאות ליצמן בתשובה לשאילתא של ח"כ אשר: אבחן מחדש את סוגיית חיוב שומרי שבת באגרה, בגין פנייה לחדר מיון בבית חולים, ואשנה את הנהלים

בתאריך ה-7.2.2018 השיב במליאת הכנסת, סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן (יהדות התורה) לשאילתא דחופה של ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה), בנושא חיוב שומרי שבת באגרה, בגין פנייה לחדר מיון. בתשובתו השיב סגן השר ליצמן, כי ייפעל לבחינה מחדש של הנושא, ושינוי של הנהלים.

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה): חוזר מנכ"ל 14/2008 שיזם משרד הבריאות מחייב את קופות החולים בהפעלת מוקד טלפוני להפניה למיון, ובכך החולה לא מחויב באגרת מיון גבוהה. לאחרונה פנו חולים שבשל קדושת השבת נמנע מהם לפנות למוקד הטלפוני במהלך השבת ומחויבים באגרת מיון מלאה בסך 870 ש"ח
רצוני לשאול: מה ייעשה למניעת פגיעה בחולים שומרי שבת כהלכתה?.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן (יהדות התורה):
חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כללים ברורים המבוססים על עקרון השוויון ומנסה לתת מענה הוגן לכלל המצבים. המצבים הפוטרים מתשלום אגרת מיון מפורטים בחוק משנת 2008 – לפי שנכנסתי לתפקיד ואפילו כמעט לא הייתי מודע לנושא הזה – כאשר במקרים שבהם לא ניתנת הפניה מהקופה והמבוטח לא מאושפז חלים עליו כללי הגבייה המקובלים בחוק. כך נוהגות כלל קופות החולים. אני מתכוון לבדוק את הסוגיה לעומק מחדש כדי לשנות את הנהלים.

יעקב אשר (יהדות התורה):
אני רוצה להודות לך על הבדיקה הזאת. ברור לי שאחד הטיעונים של הפקידות, שיכולים להיות, שזה לא יהיו סתם פניות למיון. אבל כל אחד מבין שאדם שהוא שומר שבת, אם הוא כבר מגיע למיון, זה באמת במקרה שהוא מרגיש שכבר כלו כל הקיצין. אני מודה לך על הדבר הזה, וגם מודה לקו החם בעיתון יתד נאמן, שגם הפנו כמה מהשאילתות הללו. תודה רבה, אדוני.