נייר מדיניות – קציבת כהונת הממונה על המקומות הקדושים

אחד מתפקידי מכון על משמר הכנסת – מיום הקמתו – הוא שירות הדמוקרטיה הישראלית וקידומה דרך ערכים של שקיפות ואחריותיות. כחלק ממאמץ זה, אנו מפרסמים מעת לעת ניירות עמדה ומדיניות בנושאים שאנו סבורים שיש בהם כדי לקדם ערכים אלה.

קציבת כהונה למשרתי ציבור הוא נושא כזה. כיום, מרבית הכהונות בתפקידים בשירות הציבורי, וודאי הבכירים שבהם, קצובות – בין אם מדובר בחשב הכללי, ראש השב"כ או הרבנים הראשיים. תפקיד אחד שלא נקצבה הכהונה בו הוא הממונה על המקומות הקדושים, או בשמו השני "רב הכותל".

נייר זה מבקש להמליץ על שלושה צעדי מדיניות שנועדו להגשים את הערכים של שקיפות, מנהל תקין וניכיון כפיים דרך קציבת כהונת הממונה על המקומות הקדושים.

לשם הנוחות, העמוד הראשון של המסמך מהווה תקציר מנהלות.

נייר עמדה – קציבת כהונת הממונה על המקומות הקדושים