נחתם הסכם בין יהדות התורה לרבנים הציונות הדתית הכולל: ערך לימוד התורה והתנגדות לגיוס נשים.

בתחילת השבוע, רבנים מהציונות הדתית חתמו על הסכם שיתוף פעולה בבחירות עם מפלגת 'יהדות תורה'. מורת ההסכם הינו למשוך קולות ממפלגות נעם ועוצמה יהודית. ההסכם כולל בתוכו, מאבק בליברלים ובגיוס נשים.

על פי ההסכם, לימוד התורה בישיבות הינו ערך עליון ומפלגת יהדות התורה רואים בריבוי לומדי התורה מטרה עיקרית.

כמו כן, במסמך נכתב : "מול הסכנות של התנועות הליברליות, שפעולותיהן גורמות לשמד רוחני ופגיעה בעיקרי הדת והיהדות. אנו תומכים באופן בלתי מסויג בנוהל הקיים, ולפיו גירות אינה יכולה להיות מקובלת, אלא לפי ההנחיות של הרבנות הראשית המבוססת על פי שולחן ערוך, וכך גם בכל אשר קשור למתן כשרות, שגם יינתן בהסכמת הרבנות הראשית.

עוד הודגש במסמך כי : "עמדתנו נגד גיוס נשים לצבא תושמע בקול רם, ולמורת לציין כי גם כנגד הדרישה של שירות משותף רח"ל, ועם זה נדרוש להתנגד לכפייה על חיליים דתיים בכל עניין של תורה והלכה".