נבחרו נציגי הכנסת בוועדה למינוי דיינים: ח"כ ישראל אייכלר וח"כ רויטל סוויד

הכנסת ה-20 בחרה בחברי הכנסת אייכלר וסוויד לחברים בוועדה למינוי דיינים. ח"כ סוויד, נציגת האופוזיציה ניצחה ברוב של 62 קולות מול 58 קולות את ח"כ נאווה בוקר, נציגת הקואליציה. זאת ככל הנראה בשל אי תמיכתם של המפלגות החרדיות במועמדותה של ח"כ בוקר.
ח"כ סוויד אמרה למכון על משמר הכנסת כי "על הועדה לדאוג שהמנויים הבאים יהיו של דיינים ראויים אשר ישמרו על זכויות נשים וידאגו לגישה שוויוניות עבורן בבתי הדין הרבניים."

להלן דבריה של ח"כ רויטל סוויד עבור מכון "על משמר הכנסת", לרגל הבחרה לועדה למינוי דיינים-
״על הועדה לדאוג שהמנויים הבאים יהיו של דיינים ראויים אשר ישמרו על זכויות נשים וידאגו לגישה שוויוניות עבורן בבתי הדין הרבניים.
במשך שנים היו נשים שחוו עוול כעגונות, מסורבות גט, התמשכות ההליכים. זהו אתגר לפעול
למינויי דיינים אשר יעצבו את אופיו של בית הדין בשנים הבאות. רוב אזרחי המדינה באים בשעריו של בית הדין, וגישתם של הדיינים תשפיע על חיי אנשים רבים״.