משרד החינוך קבע שוויון באכיפת הלבוש בין המגדרים. ח"כ ברק: לא ארפה עד להיעלמותם של מסדרי המכנסיים".

אתמול, שלישי 25.6.2019 פורסם כי משרד החינוך עתיד לעדכן בקרוב את חוזר המנכ"ל המרכזי הנוגע לאקלים בתי הספר ויחייב את כלל מוסדות החינוך להנהיג נהלים שוויוניים לתלמידים ותלמידות.

כזכור, בתחילת השבוע ח"כ קרן ברק שיגרה מכתב למנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב בנוגע ל תופעת 'מסדרי המכנסיים' לילדות ולנערות בבתי הספר.

בפנייתה של ח"כ קרן ברק (הליכוד) אל מנכ"ל משרד החינוך, כתבה: "מכתב זה מועבר אלייך בהמשך למכתבי מיום ה-11/6/2019 ולאחר אינספור ניסיונות לשוחח עימך טלפונית, ניסיונות אשר אתה, כמנכ"ל משרד ממשלתי, הדפת באופן עיקש ובלתי ראוי. זאת, כלפי מי שמכהנת ברשות המחוקקת, רשות אשר להזכירך, נושאת גם בתפקיד הרשות המבקרת את עבודת הממשלה. תופעת 'מסדרי המכנסיים' לילדות ולנערות בביה"ס היסודיים והתיכוניים, ממשיכה להתרחש בכל רחבי הארץ, באופן משפיל, נפשע ומפלה. כמי שמכהן כמנכ"ל משרד החינוך, הייתי מצפה ממך לפעול באופן מיידי ונחרץ לעקירת התופעה הזו מן השורש. זאת, בין היתר, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מתאריך ה-1 באפריל 2015. לצערי, התעלמותך מפניותיי (המגובות במחאה ובקריאה משותפת של ראשות וראשי רשויות מקומיות מכל רחבי הארץ), מרמזת על כך שהינך מנצל את היעדרה של כנסת מתפקדת (בגלל פגרת הבחירות) ומשתהה בנקיטת צעדים לגדיעת התופעה הזו על מנת שתוכל לחמוק מכך עם סיום שנת הלימודים ב-1/7. תופעת 'מסדרי המכנסיים' הנה חמורה ביותר ועלייך לטפל בה באופן מיידי. תופעה זו, פוגעת בערכי יסוד רבים אשר אינך יכול ואינך רשאי להתעלם מהם: זכויות ילדות וילדים, מאבק באפליה על רקע מגדרי, מניעת השפלה פומבית ועוד ועוד. המשך התעלמותך מהתופעה והימנעותך מנקיטת צעדים חמורים לגדיעתה, תכתים את כהונתך ואתה תיזכר כמנכ"ל משרד החינוך אשר בחר ליישר קו עם תופעה מכוערת זו. אני מצידי, לא ארפה, עד אשר אביא להיעלמותם של 'מסדרי המכנסיים' מן העולם".

במכתב התגובה של משרד החינוך בעקבות פנייתה של ח"כ קרן ברק בנושא, נכתב: "בעדכון הקרוב לחוזר מנכ"ל אקלים, עתיד להתווסף סעיף שמחדד את החובה להבהיר בתקנון הבית ספרי כי הוראותיו והנחיותיו של התקנון הבית ספרי חלות על כלל התלמידים, ללא כל אבחנה מגדרית או אחרת, ובלשון הסעיף המוצע 'יישום ההנחיות יהיה שוויוני בין בנים לבנות".

ח"כ מיכל רוזין (מרצ) כתבה בתגובה:וד צעד בדרך לשוויון המגדרי! משרד החינוך הודיע כי יחדד למנהלי בתי הספר את החובה שתקנון בית הספר יחול על כל התלמידים ללא אבחנה מגדרית. משמעות הדברים היא שקוד הלבוש הבית ספרי יהיה שוויוני בין התלמידות לתלמידים ומנהלי בתי הספר יהיו מחויבים לאכוף אותו באופן הוגן. היה ראוי שמראש אף מנהל או מנהלת לא ירשו לעצמם להעיר על לבושן של תלמידות, בטח שלא למדוד אותן לפי מידות מידות צניעות שאין להן מקום בבתי הספר הממלכתיים. אך אני מברכת על החלטת משרד החינוך ומקווה שהמהלך ישים סוף להשפלת התלמידות. במשך החודשים האחרונים השתתפו במאבק אלפי תלמידות ותלמידים, הורים ומורים, שדולת הנשים בישראל, ראשי עיר וחברי וחברות כנסת, ואני שמחה שהצלחנו. משרד החינוך צריך לאכוף את התקנות, לוודא שהאפליה מוקצת בבתי הספר ושתלמידים ותלמידות מרגישים בנוח להגיע ללימודים ללא חשש מהשפלה, בטח אחת שמתייחסת לגופם או ללבושם".

שינוי גודל גופנים