משרד החינוך יתקצב בתי ספר לפי מספר שעות לימודי היהדות המתקיימות בהם

התכנית, שעיקריה פורסמו היום (26/7) באתר "דה מארקר", מפרטת את התנאים לפיהם בתי ספר יקבלו תקציב בשנת הלימודים הבאה. עיקר התכנית – ככל שבית ספר יבחר להעביר יותר שיעורים הנמצאים,לפי משרד החינוך, תחת ההגדרה "לימודי מדעי היהדות" – כך יקבל יותר תקציבים. 
שר החינוך נפתלי בנט בתגובה: "לא 'הארץ' לא מדוייק: גם תהילים, וגם מספרים. זה לא סותר ונמשיך בכך."

מקצועות הלימוד הנכללים תחת ההגדרה הם תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, יהדות התפוצות, תרבות ומורשת ישראל. מתווה התכנית דן בכך שהתקציב המדובר יינתן לבתי ספר שיוסיפו למערכת השעות שלהם החל משעה וחצי של לימוד באחד המקצועות הנ"ל ועד 4.5 שעות, כלומר בכיתות י'-י"ב מכסת השעות המרבית תהיה 7.5 שעות שבועיות. המשמעות בפועל היא שבבתי ספר חילוניים לימודי היהדות יהפכו ללימודים המשמעותיים ביותר, יותר מלימודי האנגלית והמתמטיקה. התכנית כוללת גם עידוד של פעילויות חוץ בית-ספריות בנושא – גם על חשבון מערכת השעות הרגילה, תקצוב רכישת ספרי לימוד הנכללים ב"ארון הספרים היהודי" ועוד.
כמו כן נמסר בכתבה כי בשלב זה אין ביקוש רב מצד מנהלי בתי ספר ללימוד כה אינטנסיבי של מקצועות היהדות, ואילו שר החינוך פרסם בעמוד הפייסבוק שלו כי:"יש בציבור רצון פשוט ללמוד יהדות, ללמוד על השורשים המשותפים של כולנו".