משרד האוצר והרבנות הראשית גיבשו מתווה כשרות חדש. ח"כ עזריה: "כל ניסיון של הרבנות לחזק את המונופול שלה פוגע ביוקר המחייה"

היום, רביעי 30.05.2018, פורסם בעיתון "The Marker" כי בימים אלו מתגבש מתווה אשר גיבשו משרד האוצר והרבנות הראשית לפיו שירותי הכשרות יסופקו בידי 5-3 גופים פרטיים, שיופקדו על אזורים גיאוגרפיים שונים, וכי מערך הכשרות יישאר בידי הרבנות.

החברות או העמותות שייבחרו יקבלו רישיון שיאפשר להן להפעיל את המערך, והן אלה שיעסיקו משגיחי כשרות ויקיימו בקרה על נוכחותם בהתאם לנוהלי הכשרות. בנוסף, יוקם מאגר משגיחים ארצי בהתאם לתנאי סף שייקבעו.

בכל רשות מקומית ייבחרו משגיחים מתוך המאגר, והבחירה תיעשה באמצעות ועדה שבה יהיו שותפים הרב המקומי, מנהל מחלקת הכשרות ובעל הרישיון. בעל הרישיון הוא שיהיה מופקד על נוכחות משגיחי הכשרות בבתי העסק, על גביית האגרה שנועדה לממן את שירותי ההשגחה על הכשרות ועל עריכת השתלמויות.

 

כזכור, ח"כ רחל עזריה (כולנו)  גיבשה מתווה יחד , תנועת נאמני תורה, ארגון רבני צהר שאותו הגישה כהצעת חוק המבקשת כי תאגידי כשרות יוכלו לספק שירותים מחמירים מותאמים לכל אוכלוסייה שתחפוץ בשירותים אלה, על בסיס ההנחיות ההלכתיות המקובלות במדינת ישראל ובלי לפגוע בצביון היהודי של המדינה.

ח"כ רחל עזריה (כולנו): " דווקא עכשיו כשהמציאות כאן וארגון צוהר נכנס לשוק, הרבנות החליטה העלות הילוך במלחמה. כל ניסיון של הרבנות לחזק את המונופול שלה פוגע ביוקר המחייה. לא ניתן לזה לקרות, חייבים לפרק את מונופול הרבנות.