מסמך רקע – ניהול ותפעול המקומות הקדושים בארץ

כחלק מפעילות מכון על משמר הכנסת בוועדות הכנסת מעת לעת אנו מכינים מסמכי רקע לקראת הדיונים. זאת על מנת לתת לחברות וחברי הכנסת את כלל המידע הנדרש לביצוע הדיון בצורה המיטבית והמקצועית ביותר ולספק שקיפות לציבור בנושאים שעל סדר היום.

מסמך רקע לדיון בוועדה למיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים
בנושא ניהול ותפעול המקומות הקדושים בארץ:

מכון על משמר הכנסת – מסמך רקע