מסמך רקע בנושא: שקיפות בניהול רחבת הכותל'

מסמך רקע לדיון שהתקיים בתאריך 13.2.2018, בוועדת השקיפות בנושא 'שקיפות בניהול רחבת הכותל.
על פעילות רב הכותל והקרן למורשת הכותל המערבי, מאת מכון "על משמר הכנסת".

מסמך רקע לדיון בוועדת השקיפות בנושא 'שקיפות בניהול רחבת הכותל' - מכון על משמר הכנסת