מסמך רקע בנושא: נשים בתפקידים במערך שירותי הדת בישראל

מכון על משמר הכנסת מבית התנועה המסורתית פועל להנגשת המידע הפרלמנטרי בנוגע לסוגיות דת ומדינה, ועל כן מסמך זה אוסף מידע אשר רלוונטי לכלל הסוגיות הנוגעות לנשים לתפקידים במערך שירותי הדת בישראל, בדגש על הממצאים של הכלים הפרלמנטריים ובהם: הצעות חוק, התבטאויות חברי כנסת, וועדות ומחקרי הממ"מ (מרכז המחקר והמידע של הכנסת).

במסמך זה פרק מתומצת על ההגדרה החוקית של שירותי הדת בישראל, פרקים על ייצוג נשים בתפקידים מנהלתיים ועל ייצוג נשים בתפקידים הלכתיים במערך שירותי הדת. בכלל הפרקים ציטוטים והפניות לכלים פרלמנטריים רלוונטיים. הפרק האחרון במסמך זה הוא הצעות חוק שהוגשו בנושא עד כה.

מסמך זה  נערך לבקשת קרן שוסטרמן, ולקראת הדיונים העתידים להתקיים בכנסת בסוגיות שילוב נשים בתפקידים במערך שירותי הדת בישראל.

מסמך רקע בנושא: נשים לתפקידים במערך שירותי הדת בישראל