מליאת הכנסת החליטה: ועדת הכנסת היא שתבחר את נציגי הכנסת לגוף הבוחר את הרבנים הראשיים

מליאת הכנסת החליטה היום (רביעי) שוועדת הכנסת היא שתבחר את נציגי הכנסת באסיפה הבוחרת לרבנות הראשית, לאחר שבשנים האחרונות המליאה עצמה היא שבחרה את הנציגים. 
הבחירה תיעשה בהצבעה גלויה כאשר כל חברי הכנסת רשאים לבקש להתמודד (ובלבד שאינם שרים או סגני שרים).

ההחלטה התקבלה לאחר הצבעה שבמסגרתה 40 חברי כנסת תמכו בהצעה, ו-16 התנגדו לה. 

הדברים כפי שפורסמו באתר הכנסת: 

מליאת הכנסת החליטה היום (רביעי), להסמיך את ועדת הכנסת לבחור נציגי הכנסת באסיפה הבוחרת לרבנות הראשית. זאת, במקום המליאה עצמה כפי שהיה נהוג לעיתים עד כה. 
סגן יו"ר הכנסת ח"כ יצחק וקנין (ש"ס) הציג בפני המליאה את בקשת ועדת הכנסת, לפיה ועדת הכנסת תוסמך לבחור את נציגי הכנסת באסיפה הבוחרת את הרבנים הראשיים ואת חברי מועצת הרבנות ראשית.

לדברי וקנין, "בהתאם לסעיף 8 לחוק הרבנות הראשית לישראל, באסיפה הבוחרת מכהנים 150 חברים, ביניהם חברים חמישה חברי כנסת" שתבחר הכנסת או ועדה מוועדותיה שהסמיכה לכך". בשנים האחרונות היה נהוג כי בחירת חמשת נציגי הכנסת נעשית במליאה, ואולם בעבר נעשה שימוש בהוראה המאפשרת לכנסת להסמיך ועדה והיא שתבחר את חמשת הנציגים. כך היה למשל בכנסת העשירית (בשנת 1983) ובכנסת האחת-עשרה (בשנת 1986), שאז הוסמכה ועדת הכנסת לבחור את נציגי הכנסת לאסיפה הבוחרת, והיא בחרה אותם בהצבעה גלויה.

וקנין הבהיר, כי גם הפעם הבחירה תיעשה בוועדת הכנסת בהצבעה גלויה, וציין כי הבחירה תיעשה מבין כל חברי הכנסת שיבקשו להתמודד (ובלבד שאינם שרים או סגני שרים), ולא רק מקרב חברי הוועדה.

ח"כ זהבה גלאון (מרצ) התנגדה להצעה וקראה לביטול הרבנות הראשית
ח"כ ראובן רובי ריבלין (הליכוד ביתנו) קרא לעגן את ההחלטה באופן קבוע בתקנון הכנסת
ח"כ דב חנין (חד"ש) אמר כי למרות שהחוק מאפשר העברה לוועדת הכנסת – הרי שהוא אינו ראוי.

40 חברי הכנסת תמכו בהצעה, ו-16 התנגדו לה. 

לקריאת הידיעה המלאה באתר הכנסת לחץ/י כאן

שינוי גודל גופנים