מחסור בקייסים וברבנים: 15 קייסים בכל הארץ, משתכרים 1900 ₪ לחודש, ללא תנאים סוציאליים