מושב החורף של הכנסת התחיל בסערה: כולם מדברים על הגיור והמתח גובר. קראו את עיקרי הדברים מועדת חוקה, חוק ומשפט

הבוקר התחיל עם שתי ישיבות ועדה שונות. האחת בועדת העליה והקליטה והאחרת בועדת חוקה, חוק ומשפט. בשתיהן דנו על ההשלכות של חוק הגיור באם יתקבל או באם ידחה.
הישיבה בועדת חוקה, חוק ומשפט היתה עמוסה בחברי וחברות כנסת, כאלו שחברים בועדה ויש להם זכות הצבעה ורבים אחרים שהגיעו מתוך עניין אישי או רצון לקחת חלק בפולמוס הציבורי שהתעורר.
הישיבה הסתיימה בשעה 11:00 לאחר שהסיעות בקשו התייעצות לפני ההצבעה. יור הועדה ח"כ דוד רותם קבע ישיבה נוספת בשעה 13:00 בכדי להצביע על הרביזיות השונות ובעצם לקבוע האם הצעת החוק תקודם או לא (ידיעה זו מתפרסמת כשעה לפני כיום ההצבעה).
עדכון – הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
** בידיעה יש עדכון מהישיבה שנערכה בשעה 13:00 לרבות אופן ההצבעה של הח"כים.

ח"כ אורית סטרוק: "הצעת החוק הזו נועדה לקדם את הרפורמים והקונסרבטיבים דבר של היה בחקיקה הישראלית קודם לכן. הדבר הזה הוא מעשה שלא יעשה."

ח"כ משה גפני: "מה שהולכים לעשות עכשיו זה החלטה או חוק שהמציאות שלו תהיה שבכדי להתקבל לארגון שותי הבירה יהיה הרבה יותר קשה מלהתקבל ליהדות." 

ח"כ מרב מיכאלי: "אני שומעת את חברי וחברותי ואני חוששת שנפלה פה טעות. תורה מסיני לא ניתנה לבית היהודי או ליהדות התורה. אתם מציגים מצג שווא כאילו אתם אלו שדואגים לעם ישראל. הדברים שנאמרים כאן חושפים את ההיפוך המסוכן בהיררכיה. הכנסת וראש הממשלה לא כפופים לרבנים הראשיים." 

ח"כ שולי מועלם-רפאלי: "כשהם כפופים לבג"צ אין לך בעיה אבל כשכפופים לרבנים פתאום זה בעיה. ראה זה פלא."

ח"כ דודו רותם: "היום נעסוק בריביזיות של חוק הגיור של אלעזר שטרן. גברת סטרוק – את הגשת את הרביזיות יש לך עשר דקות לנמק את כל הריביזיות."  

ח"כ אורית סטרוק: "שאלה של גיור היא שאלה של רבנים. כאשר חברי כנסת חושבים שהם יכולים להכריע במחלוקות עקרוניות בין רבנים זה סוג של יוהרה שאין לה מקום. וזה מפר את האיזון בין הרשויות השונות האלה. אם כבר מגישים הצעת חוק כזו היא צריכה להיות מוגשת על ידי השר לשירותי דת. הצעת החוק הזו נועדה לקדם את הרפורמים והקונסרבטיבים דבר של היה בחקיקה הישראלית קודם לכן. הדבר הזה הוא מעשה שלא יעשה. כל הרבנים של הציונות הדתית אומרים לנו לא לתת יד להצעת החוק הזו. זה יהפוך את החברה היהודית בארץ לפלגים פלגים שאחד לא מקבל את הגיור של השני ואחד לא מתחתן עם השני. הצעת החוק הזה הולכת להטיל עלינו קטסטרופה.
אני קוראת לחברי הועדה להצביע נגד הצעת החוק הגרועה הזאת." 

ח"כ יריב לוין: "בעיני הגורם שהיה צריך לטפל בכל הנושא הזה הוא הרבנות הראשית. לו היה הדבר הזה נפתר במסגרת הרבנות הראשית זה היה הכי טוב. יחד עם זאת אני מוכרח לומר שאי אפשר לעשות הסדר כזה בלי שישנה הסכמה רחבה ובלי שנגיע למצב שבו יש באמת הסכמה של חלק משמעותי בתוך הממסד הרבני.
מאחר שהשר הממונה לתחום שנגוע לליבת עבודת משרדו מתנגד להצעת החוק הזו, אני לא יכול לקדם את הצעת החוק הזו. מכיוון שזה המצב, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שהליך החקיקה הזה יביא תוצאה הרת אסון. הממסד הרבני על כל הקשת שלו לא יוכל לחיות איתו. זה יביא לתוצאה של פירוד בתוך העם והתבוללות שבה אנחנו מנסים להיאבק.
אני רוצה להגיד לכם אני לא מכיר אף אחד בבניין הזה שבקיא בנושא הזה כמו אלי בן דהן. אסור היה להגיע למצב שאנו נמצאים בו.
אני פונה לחבר הכנסת שטרן. עשית דבר חשוב כאשר העלת את הנושא על זה סדר היום. עשית מאמץ גדול להגיע להבנות. אין שום טעם ושום היגיון באיזה מהלך כוחני על חודו של קול כזה או אחר. אני אצביע היום בעד הרביזיות למרות העובדה שאני מצר מאוד על כך שאנחנו לא מצליחים להגיע להסכמות בעניין הזה. אדוני שר הדתות זה רובץ לפתחכם, זה התחום שאתם אחראים עליו. אתם מוכרחים למצוא לעניין הזה פתרון מוסכם ויפה שעה אחת קודם."   

ח"כ משה גפני: "הנושא הזה הוא ציפור הנפש של היהדות. היהדות מעולם לא הייתה דת מיסיונרית. אנחנו לא מבקשים שאנשים יהיו יהודים. רוב האזרחים כאן הם יהודים אבל יש כאן כאלו שהם אינם יהודים והם אזרחים נאמנים למדינה. מה שהולכים לעשות עכשיו זה החלטה או חוק שהמציאות שלו תהיה שבכדי להתקבל לארגון שותי הבירה יהיה הרבה יותר קשה מלהתקבל ליהדות.
כדי להיות יהודי, זה דבר שהוא קשה זה לא דבר שהוא קל. נכון, צריך לעשות את זה במאור פנים ובדרך שהיא נעימה לאנשים. אבל זה לא דבר פשוט ולא עושים את זה בהינף יד. צריך קריטריונים קשים יותר.
יאיר לפיד כבר אין לו מה לעשות, מע"מ אפס כבר מיצינו, אז הוא חבר לציפי לבני לטפל בעניין הזה של הגיור.
הצגה כזאת עוד לא ראיתי. יושבים פה אנשים שהם בעד החוק והם יציבו נגד ויש פה כאלה שהם נגדו והם יצביעו בעד. על מה אנחנו מדברים? על 2 אחוז מס הכנסה לכאן או לכאן? במקרה כזה אפשר להצביע לפי החלטת קואליציה נגד המצפון. אבל הנושא הזה הוא לב ליבו של העם היהודי??"   

צעקות: "אין פה החלטת קואליציה."   

ח"כ משה גפני: "כאן המצב הוא הפוך! כאן המצב הכי קריטי! אנשים בעד מצביעים נגד וההפך. אנחנו נמצאים על פרשת דרכים שאלעזר שטרן לוקח את האחריות על עצמו – לחתוך על את העם היהודי. זה לא יסולח. אנחנו לא נדע מי יהודי ומי גוי. אני אומר את זה בלב שותת דם.
יתנו לרב באיזה ישוב קטן שלא מבין בנושא הזה לגייר? מתגייסים כל האנשים הליברלים במקרה הזה, אבל להגיד מילה על בית המשפט זה לא. פה הם יתנו כר נרחב לכל אחד שאין לו שום הבנה בנושא הגיור."

ח"כ קארין אלהרר: "למה אתה צועק?"   

ח"כ משה גפני: "זו שאלה שאני צריך לתת עליה תשובה. אמר מי שאמר שמתי שכואב צועקים. ולי כואב! ואני צועק! אתם יכולים לצחוק אצלכם כל הפוליטיקה זה לצחוק, באתם לפה לצחוק אתם עושים צחוק. אבל אני פה! הציבור שלי פה! הוא היה פה תמיד והוא יהיה פה הלאה!"

ח"כ קארין אלהרר: "העם היהודי הוא לא רק שלך!!!"   

ח"כ משה גפני: "אתם מנסים להרוס אותו! העם היהודי הוא של כולם יש מי שמנסה לפגוע בו ואני שומר עליו."   

ח"כ אורי מקלב: "אני רק אשלים משהו שגפני לא התייחס אליו. אנחנו, יהדות התורה בשונה מהבית היהודי לא צריכים להתפתל ולהסביר מדוע אנחנו תמכנו ובאיזה חלקים אנחנו תומכים. אנחנו ביושר ובעקביות אמרנו שאנחנו מתנגדים לחוק הזה ולהצעת הממשלה. אנחנו ראינו מההתחלה מה המציעים מתכוונים בחוק הזה. אנחנו שמענו למה אתם רוצים להגיע. אווירה של פשרנות ושל לקבל את עם ישראל כבר נמצאת בתוך בתי הדין לגיור. מהרגע הראשון התנגדנו. בלי להסביר מדוע יש דברים שאני מסכים או לא מסכים כמו הבית היהודי.
יהיה יהודי סוג א' ויהיה יהודי מסוג אחר. שאף אחד לא יחשוב אחרת. יבדקו איפה כל אחד התגייר. זה הדגל של מפלגת התנועה? מייצגים את התנועה הרפורמית? זה מעניין את מאיר שיטרית ומצנע?"    

סגן שר הדתות אלי בן דהן: "אני רוצה לפתוח את היריעה יותר. רוב הציבור לא יודע אבל אי אפשר להתעלם מכך שיש בישראל לפחות עשרות אלפי איש שחיים בתוכנו כיהודים והם אינם יהודים. הם עלו לארץ מכוח זה שאבא שלהם יהודי או שהסבא שלהם יהודי. במהלך השנים אנחנו מגיירים בין 1500-2500 בכל שנה. אני יודע שיש שטוענים שהמספרים לא מספיק גדולים אבל בוודאי שהמערכת עושה מאמץ גדול מאוד לטפל בכל מי שמגיע אליה ומגלה רצון להתגייר. השאלה שעומדת בפנינו היא איך אנחנו גורמים לכך שאנשים רבים יותר, או יותר נכון – ואני בעניין זה פמיניסט, שנשים יבואו להתגייר. שתבאנה יותר נשים להתגייר.
חבר הכנסת שטרן העלה רעיון – אם אנחנו נוסיף רבנים מגיירים אז אולי יהיו יותר מתגיירים. אני יכול לומר שלאף אחד אין ודאות מוחלטת שהפתרון הזה הוא אכן ישים ושהוא יצליח. גם אם אנחנו הולכים על הרעיון הזה, שהדרך לגרום לכך שיבואו יותר מתגיירים היא להוסיף רבנים מגיירים חייב הדבר להיות באיזשהו פיקוח ובאיזשהי מערכת מסודרת עם כללים ולא במצב שאין פיקוח ואין כללים.
יריב אני מסכים איתך שמי שהיה צריך להוביל את החקיקה הוא המשרד לשירותי דת ואתה יודע שאני הכנתי הצעת חוק. הצעת החוק שאני מדבר עליה קיבלה הסכמה על ידי הרבנים הראשיים."      

ח"כ יריב לוין: "לא דנו עליה מעולם בועדת שרים."

סגן שר הדתות אלי בן דהן: "הפתרון צריך להיות מוסכם גם על הרבנים הראשיים בישראל. צריך להתאמץ עוד יותר. אני מאמין שבסופו של דבר נוכל להגיע לפתרון. כל עוד הפתרון לא מוסכם על ידי הרבנים הראשיים זה יהיה פתרון בעייתי.
אנחנו השקענו שעות, ימים ולילות ואפילו הרב דרוקמן, שמונה על ידי ראש הממשלה לא הצליח להביא נוסח שמוסכם על שטרן.
אני רוצה לסיים בשתי מילים לחבר הכנסת שטרן – אני יכול לומר, בגלל שאני ביליתי איתו שעות רבות מאוד סביב החוק הזה, אני מאמין בלב שלם שמה שאלעזר רוצה זה את טובתו של העם היהודי. אולי לא כל הפתרונות שלו מוסכמים על ידי. אבל בוודאי ובוודאי כוונתו טובה ואמיתית. כיוון שזו כוונתך אתה יודע את ההבדל בין הצעת המחליטים לחוק הזה. הסכמנו על הצעת המחליטים למרות שהרבנים הראשיים לא מסכימים עליה בפה מלא. אבל על החוק שלך אין הסכמה כלל. אפילו הרב סתיו לא מסכים לחוק הזה שכולם יודעים איפה הוא נמצא. המהלך הזה מנוגד לכלל רבני ישראל."   

ח"כ מרב מיכאלי: "אני שומעת את חברי וחברותי ואני חוששת שנפלה פה טעות. תורה מסיני לא ניתנה לבית היהודי או ליהדות התורה. אתם מציגים מצג שווא כאילו אתם אלו שדואגים לעם ישראל. הדברים שנאמרים כאן חושפים את ההיפוך המסוכן בהיררכיה. הכנסת וראש הממשלה לא כפופים לרבנים הראשיים."   

ח"כ שולי מועלם-רפאלי: "כשהם כפופים לבג"צ אין לך בעיה אבל כשכפופים לרבנים פתאום זה בעיה. ראה זה פלא."

ח"כ מרב מיכאלי: "אולי במדינת הלכה זה הגיוני אבל מדינת ישראל היא לא מדינת הלכה היא מדינה דמוקרטית."

ח"כ שולי מועלם-רפאלי: "יהודית ודמוקרטית! אם הם כפופים לבית המשפט העליון הם צריכים להיות כפופים גם לרבנות הראשית."

ח"כ מרב מיכאלי: "היהדות היא לא רק שלך מר גפני. אני רוצה להגיד שאני מסכימה עם החברים שלי שהכנסת לא צריכה להחליט מי מגייר ומי לא מגייר. ראוי היה שיבוטל לגמרי הסיפור הזה. הפקודה המנדטורית היום קובעת מי יגייר ומי לא יגייר. החובה שלנו כמחוקקים לדאוג לאלה שאין מי שיגייר אותם. אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שהחקיקה הקיימת יצרה. התיקון הזה מאוד מינורי אנחנו עדיין מדברות רק על הגיור האורתודוכסי. זה מאבק כוחות פנימי שהוא ממש בושה וחרפה. מי יותר אורתודוכסי, פתח תקווה או בני ברק. החוק הזה הוא ממש המינימום של המינימום והוא חייב לעבור."

ח"כ דב ליפמן: "אנו מדברים על גיור של זרע ישראל ויש מקורות לסמוך עליהם כולל ראשונים. יש פה ויכוח רק על מי שומר הלכה ומי לא. חבל שיש דתיים חרדים שרק רוצים להראות שאני יותר דתי ויותר קיצוני ולא באמת דואגים ומעמיקים בהלכה ולעשות מה שטוב למדינת ישראל. אני יכול להביא לכם מקורות ותלמדו אותם."

ח"כ שולי מועלם-רפאלי: "הרב ליפמן אין מקום לדיון הזה מפאת כבודך."

ח"כ יוני שטבון: "הלב של הדיון הוא המעמד של הרבנות הראשית בישראל. אנשים אמרו בכנות. המתגיירים שיקבלו חוק שאינו מקובל על הממסד הרבני, אנחנו מרחיקים אותם ככה. לא נכון לקדם חקיקה שלא תהיה בקונצנזוס הישראלי. אחרת אנחנו נרחיק אותם."

ח"כ דודו רותם: "ביקשתם התייעצות סיעתית תקבל התייעצות סיעתית עד היום בעשה 13:00 ואז אני אצביע."

להלן עיקרי הדברים שנאמרו במהלך הדיון שנערך בשעה 13:00 לרבות אופן הצבעת הח"כים –

ח"כ משה גפני: (פונה ליו"ר דודו רותם) "הבטחת לי אתמול שלא תהיה הצבעה היום. בחיים לא שיקרת לי."

ח"כ דודו רותם: "נצביע היום."

ח"כ משה גפניי: "הולכת אותי שולל."

ח"כ דודו רותם: "הודעתי לך הבוקר."

ח"כ אורית סטרוק: "גפני, אתה לא תוכל לשלם לערבים יותר ממה ששי פירון שילם להם."

ח"כ משה גפני: (פונה לח"כ עליזה לביא) "יש לכם אג'נדה של פירוק העם היהודי."

ח"כ אורית סטרוק: "שי פירון שילם לערבים… הוא יקבע מי יהודי ומי לא… גפני, מה אתה רוצה מרותם? הוא לא מחליט לבד מה הוא עושה."

ח"כ יוני שטבון: "אדוני היור אתה הולך להצביע על חוק שמפצל את הציבור הישראלי. אתה מוכן לקחת אחריות על זה?"

בדיון נערכה הצבעה בנוגע לרביזיות שמטרתן פתיחה לדיון חוזר את ההסתייגויות שנפלו. אופן ההצבעה של הח"כים היה זהה לאורך כל ההצבעות –

בעד: ח"כ יריב לוין (הליכוד), ח"כ אורית סטרוק וח"כ שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי), ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה, כאשר ח"כ משה גפני מחליף אותו לסירוגין) וח"כ אברהם מיכאלי (ש"ס). סה"כ 5.

נגד: ח"כ מרב מיכאלי וח"כ משה מזרחי (העבודה), ח"כ דב ליפמן, ח"כ קארין אלהרר וח"כ רונן הופמן (יש עתיד) וח"כ אלעזר שטרן (התנועה). סה"כ 6.

בעקבות זאת, כל הרביזיות נפלו והחוק אושר לקריאה שנייה ושלישית.