מועצת הרבנות הראשית, לא דנה בכללי בירור היהדות של קרובים המבקשים להינשא. ח"כ אברהם נגוסה: אני קורא ליועץ המשפטי להורות על הפסקת בירורי צד ג' עד החלטת מועצת הרבנות הראשית".

היום, שלישי 10.07.2018 קיימה וועדת העלייה והקליטה דיון בנושא בירורי היהדות הנערכים לקרובי המבקשים להינשא ברבנו. כזכור, נושא זה נידון בוועדה בעבר ולמעשה, זהו  הדיון הרביעי במספר.

הרבנות הראשית מקיימת באופן יזום בדיקת יהדות לאזרחים שמגיעים אליה כעדים וכצד שלישי לדיונים שנערכים בפניה ובעקבותיהם היא מצרפת אותם לרשימה של טעוני בירור יהדות גם אם לא ביקשו בכלל לברר את יהדותם. בדרך זו צוברת הרבנות מאגר של "טעוני בירור יהדות". 

 

יו"ר הוועדה, ח"כ אברהם נגוסה (הליכוד): "זה דיון רביעי בנושא לגבי בירורי יהדות של קרובי המבקשים להינשא ברבנות (צד שלישי). היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים הבטיח באחת הישיבות הקודמות, כי הרבנות הראשית תדון בכללים של בירורים אלו, וכי הנושא ייפתר בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה. בישיבות הקודמות גם נטען כי בתי הדין הרבניים פועלים בחוסר-סמכות בבירורים אלו. בית המשפט העליון דן בנושא בימים אלו, ואיננו מתייחסים לעמדת המדינה בבג"ץ. הדיון במועצת הרבנות הראשית התעכב בישיבתה האחרונה, בגלל עומס נושאים, ולמרות זאת פנינו לרב הראשי כי ישלח את נציגו. מסקנות הוועדה הן כי עמדת היועץ המשפטי היא שקיים קושי משפטי בהתנהלות הרבנות, ולכן, אני קורא ליועץ המשפטי להורות על הפסקת בירורי צד ג' – עד החלטת מועצת הרבנות הראשית".

 

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו): "מדובר באבסורד. היועץ המשפטי לממשלה מודיע במפורש כי אין לבדוק את יהדותו של מי שאינו ביקש זאת, ובכל זאת, גוף ממשלתי פועל בניגוד לחוות דעתו".

 

ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) : "אני מאשימה את משרד הדתות במעילה בתפקיד, בזלזול בוועדה ובכנסת. כבר חצי שנה דנים בנושא ואנחנו לפני שוקת שבורה בפצע מדמם של התייחסות הרבנות, ויש להחמיר את הכלים שברשותנו, לפנות ליו"ר הכנסת ולבקש את השתתפותו בישיבה הבאה בנושא".

 

 הרב אלון נגוסה, נציג בתי הדין הרבניים: "בדיון מקדמי בעניין במועצת הרבנות הראשית, כולל עם נציגי בית הדין הרבני הגדול, אך לא הגיעו למסקנות, ובאחת מהישיבות הקרובות יידון הנושא שוב".

 

יעקב פרידברג, ממחלקת הייעוץ והחקיקה משרד המשפטים:  "בעמדת המשרד, לא נאמר בצורה חדה כי יש מניעה מבתי הדין הרבניים לבירורי-יהדות של צד ג', וגם אין התחייבות לערוך שינוי במצב הקיים בגלל קשיים  משפטיים. אין מניעה חוקתית לעשות את הבירורים האלה. אין לנו סמכות מול בתי הדין הרבניים אלא רק מול הנהלת בתי הדין. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי החלטות מועצת הרבנות הראשית בעניין, אין 'גרירת-רגליים' מצדנו, ואנו נוקטים זהירות בצעדנו".