מאחורי הקלעים של "ועדת שקד" – הועדה לשוויון בנטל: קראו את הפרוטוקולים של ישיבות הועדה