לקראת הבחירות לוועדה למינוי דיינים מכון 'על משמר הכנסת' מציג: מורה נבוכים

בבחירות לוועדה למינוי דיינים שיתקיימו ביום שני הקרוב (25.12.17), יבחר ח"כ אחד שיכהן בוועדה לצד ח"כ רויטל סויד (המחנה הציוני) במקומו של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) שהתפטר מהוועדה בעקבות הסכם רוטציה עם ש"ס. חברי הכנסת שהגישו את מועמדותם לתפקיד הם: יהודה גליק (הליכוד), שרן השכל (הליכוד), מוטי יוגב (הבית היהודי) וכן ח"כ יואב בן צור (ש"ס), שהמקום  בוועדה הובטח לו במסגרת ההסכם הקואליציוני בין ש"ס ליהדות התורה, אך כאמור מחוייב באישור מליאת הכנסת. 

הוועדה לבחירת דיינים מופקדת, בהתאם לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, על בחירת הדיינים למערכת בתי הדין הרבניים על ערכאותיה השונות: בית הדין הרבני הגדול, המשמש בית-דין לערעורים ובתי הדין הרבניים האזוריים.

הוועדה מורכבת משני הרבנים הראשיים, שני חברי בית הדין הגדול, שני שרים, שני חברי כנסת, שני עורכי דין וטוענת רבנית. כיום יושבים בהרכב הוועדה שרת המשפטים איילת שקד, שר האנרגיה יובל שטייניץ, הרב הראשי לישראל דוד לאו, הרב הראשי יצחק יוסף, ח"כ רויטל סוויד (המחנה הציוני) ונציגים נוספים מבתי הדין הרבניים.

לאחר הצעת ועדת הבחירה על מינויו של דיין מובא דבר ההמלצה, על ידי שר המשפטים, בפני נשיא המדינה, לשם מינוי הדיין על ידי הנשיא לפי חוק. נוסף על תפקידה במינוי דיינים, מוסמכת הוועדה לסיים כהונתו של דיין בהליך שנקבע בחוק, לדון בהפסקת כהונתו של דיין על רקע נבצרות מחמת מצב בריאותי, ולאשר בקשת דיין לפרישה מוקדמת. שר המשפטים מכהן כיושב ראש הוועדה .

הליך ההצבעה לבחירת חברי הכנסת שיכהנו בוועדה נערך כהצבעה חשאית של כלל חברי הכנסת, כאשר על פי החוק, ייבחרו שני נציגים כשאחת מהן לפחות תהיה אישה. מבין חברי הכנסת שיכולים להתמודד לתפקידים לוועדות אלו, לא רשאים להתמודד מי שמכהנים כשרים או סגנים שרים.

בבחירות הקרובות כאמור, יבחר חבר כנסת אחד בלבד על מנת למלא את מקומו של חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה, שהתפטר מתפקידו בוועדה בעקבות הסכם הרוטציה הקואליציוני עם ש"ס לפיו יחזיקו במושב בחרדי בוועדה שנה אחר שנה לסירוגין.

יו"ר הועדה השר יובל שטייניץ הודיע כי הוועדה תתכנס בתאריך 1.2.2018 במטרה לבחור מספר דיינים חדשים, וזאת על מנת לפתור את המצוקה הגדולה והעומס הרב בבתי הדין הרבניים, שהם תולדה של המחסור בעשרות דיינים.