לקראת דיון בחוק סמכות הפקחים בגבולות ישראל, ח"כ סמוטריץ דורש לאפשר לפקחים לא לעבוד בשבת: "תיקון בקדושת השבת".

הבוקר, שלישי 27.10.2020 צפויה להתכנס ועדת הפנים של הכנסת בראשות ח"כ מיקי חימוביץ' (כחול לבן) לדיון בנושא חוק סמכות הפקחים לעיכוב הנכנסים לגבולות ישראל.

לקראת הדיון, שיגר אתמול ח"כ בצלאל סמוטריץ (ימינה) מכתב אל שר הפנים אריה דרעי (ש"ס) בטענה לפיה עובדים ברשות האוכלוסין נדרשים לעבוד בשבת על אף היותם שומרי מסורת.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' דורש להכניס לחוק הסתייגות אשר תתאפשר לעובדי בקרות הגבולות לנוח בשבת, וכי רשות האוכלוסין לא תוכל לחייב לעבוד בשבתות.

ח"כ בצלאל סמוטריץ׳ כתב במכתב לשר הפנים אריה דרעי:

"מחר יתקיים בע"ה בועדת הפנים דיון בהצעת חוק הכניסה לישראל. ללשכתי הגיעו פניות רבות של בקרי גבול מסורתיים שביקשו שלא לעבוד בשבת קודש וסורבו. המצב שבו יהודים מסורתיים מאולצים לעבוד בשבת, לחללה, ולהשאיר את משפחותיהם בבית דוקר את העין ומדאיב את הלב. בכוונתי להגיש הסתייגות בועדה שתקבע כי בקר גבולות המעוניין בכך יוכל לדרוש שלא לעבוד בשבת ורשות האוכלוסין וההגירה לא תוכל לכפות על בקרי הגבולות עבודה בשבת. לתקן תיקון גדול בקדושת השבת ובדאגה לציבור מסורתי גדול".