כנס בין דתי של חברי הכנסת בהלול וגליק לגיבוש מתווה חלופי לחוק איסור שימוש במערכת הגברה בבתי תפילה

ביום שני ה-5.12.2016 ערכו חברי הכנסת זוהיר בהלול (המחנה הציוני) ויהודה גליק (הליכוד) כנס משותף בין-דתי בנוכחות אנשי דת בכירים במטרה לקדם הבנות דתיות בדרך של הידברות ולא בדרך של חקיקה. בכנס השתתפו רבנים, שייח'ים, אימאמים וכמרים בכירים.

להלן עיקרי הדברים:

ח"כ זוהיר בהלול (המחנה הציוני): "כשאני רואה את האנשים שהגיעו לכאן מתמלא לבי גאווה, לא חקיקה צריכה לנהל את חיינו אלא הדיאלוג האמיתי. השותפות ביני ובין ח"כ גליק היא תכלית ה'כן' להבנה והידברות ותכלית ה'לא' להבנה והידברות ותכלית ה'לא' לחקיקה אנטגוניסטית וכפייתית".

ח"כ יהודה גליק (הליכוד): "יש אנשים שאומרים: יש פה כל כך הרבה אנשי דת בטוח יהיה פיצוץ! ואני אומר: יש פה כל הרבה אנשים שהאלוהים בליבם, בטוח שיש סיכוי אמיתי לשלום ודיבור. היו הרבה גורמים שרצו למנוע את הכינוס הזה כדי 'להראות להם מה זה' אבל אנחנו לא פה כדי להוריד ידיים אלא כדי לקדם הסכמה".

להלן ההצהרה המשותפת בתום הכנס:
"אנו רבנים, שייח'ים וכמרים, יהודים, מוסלמים דרוזים ונוצרים, פונים לראש הממשלה בבקשה להוריד את הצעת-חוק המואזין מסדר יומה של הכנסת.
זכות וחובת הפולחן הדתי היא זכות המוקנית על ידי האל ואינה עניין לחקיקה. זכות זו הוכרה גם במגילת העצמאות.
לפיכך נראה בעינינו כי חקיקה בתחום זה עלולה לגרום ליותר נזק מאשר תועלת. אנו רואים לנכון לנהל דיאלוג והידברות בין הצדדים. אין אנו חולקים על זכות המואזין לקרוא לתפילה כפי שמתחייב ממצוות האסלאם מחד גיסא ומאידך גיסא אנו קוראים למציאת פתרונות ישימים לקריאת המואזין ובעיקר לקריאה עם שחר תוך התחשבות בכלל האוכלוסייה, לרבות בערים מעורבות.
 
על כן, אנו מציעים מתווה חלופי לחוק שיכלול:
א.  הקמת וועדות מקומיות המורכבות מאנשי דת מהעדות השונות בכל רשות מקומית על מנת שיגיעו למתווה מוסכם.
ב. הקמת וועדה בין דתית במשרד ראש הממשלה שתהווה כתובת לפניות בנושא ותגבש מתווה מוסכם למקומות שבהם קיימת מחלוקת.
 
אנו משוכנעים כי בדרך זו נוכל לחזק את האמון ההדדי בתוכנו ולקיים חיים משותפים מתוך כבוד הדדי".

לקריאת הצעת חוק איסור שימוש במערכות כריזה בבתי תפילה

לקריאת הסקיה המשווה של מכון על משמר הכנסת בין מדינות העולם בסוגיות המואזין