יו"ר מפלגת הבית היהודי, נפתלי בנט: "עלינו בבית היהודי לקבל לביתנו גם ציבור שעושה קידוש ביום שישי וגם יוצא אחר כך לבילוי במועדון".

בפתיחת הוועידה האידיאולוגית שקיימה מפלגת הבית היהודי בתאריך ה-26.9.2017 הצהיר יו"ר המפלגה, שר החינוך והתפוצות, נפתלי בנט, שלראייתו על הבית היהודי לקבל גם ציבור שאינו בהכרח שומר את שבת, אך מקפיד על מסורת ישראל.

להלן עיקרי הדברים שאמר השר בנט:
"עלינו לקבל לביתנו גם ציבור שעושה קידוש ביום שישי וגם יוצא אחרי לבילוי במועדון".