יו"ר וועדת הכספים גפני לשר החינוך בנט:תקן העיוות בתקצוב מוסדות הלימוד החרדיים