יומיים לאחר החלטת שר הפנים אריה דרעי שלא לאשר חוקי עזר עירוניים, התבטא ואמר כי חוק המרכולים לא מונע פתיחת מרכולים בשבת. שר הפנים אריה דרעי: "כל ראש עיר שרוצה חנויות פתוחות בעירו יוכל לעשות זאת

יומיים לאחר החלטת שר הפנים אריה דרעי שלא לאשר חוקי עזר עירוניים המאפשרים פתיחת מרכולים בשבת, התבטא אריה דרעי כי החוק לא מונע פתיחת מרכולים בשבת.

שר הפנים אריה דרעי: "אני לא מתכוון ולא יכול לסגור שום חנות בשבת, משום שסמכויות האכיפה נמצאות רק בידי הרשויות המקומיות. כל ראש עיר שרוצה חנויות פתוחות בעירו בשבת יכול לעשות זאת, ירצה לשמור על החוק יאכוף וייתן קנסות. לא ירצה, לא ייתן. מה שקורה ביממה האחרונה מעיד על בורות גדולה ושטחיות מביכה. חוק המרכולים לא גרם לסגירת חנות אחת שהייתה פתוחה בשבת. אפשר לבדוק זאת. חוק המרכולים מחדד את המצב שהיה קיים מאז קום המדינה, שכל חוקי העזר דורשים את אישור שר הפנים, כולל אלו הנוגעים לשעות עבודה ומנוחה. ראשי עיר שביקשו לבצע מחטף לפני החלטת הבג"ץ ולהפוך את הלבנת פתיחת החנויות למהלך חוקי, לא הצליחו. שלושה מהם עתרו לבג"ץ ואנו ממתינים להכרעתו. לא התרשמתי שיש צורך חיוני להפוך מאות ואולי אלפי עובדים לעבדים שיעבדו 7 ימים בשבוע. כל ראש עיר שרוצה חנויות פתוחות בעירו יוכל לעשות זאת. ירצה לשמור על החוק – יאכוף וייתן קנסות. לא ירצה, לא ייתן".

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס): "אין בסמכותו של שר הפנים לאכוף את החוק, זה רק הרשות המקומית. ירצה ביבס יאכוף, לא ירצה לא יאכוף. על מה אתה מלין, מה אתה כועס? יותר מזה, צריך לזכור שחוק המרכולים, מי שעתר לבג"ץ לא היו אנשים דתיים, אלה היו אנשים חילוניים. בא השר ואומר – אני בסמכותי לבדוק אם החוק חיוני".