יום האחדות בכנסת בהובלת ח"כ יואב קיש

השבוע יערך בכנסת אירוע אחדות העם בראשות ח"כ יואב קיש, העומד בראש השדולה הדנה בנושא זה.
במסגרת האירוע יתקיימו שולחנות עגולים, אחד מהם ביוזמת מכון "על משמר הכנסת" והוא ידון בנושא הזרמים ביהדות.

ביום שלישי השבוע, תקיים השדולה לאחדות העם בראשות ח"כ יואב קיש (הליכוד) את אירוע האחדות בכנסת.
במהלך האירוע יתקיימו שולחנות דיון ושיח בנושאים הניצבים על סדר היום בחברה הישראלית, בין הנושאים שיידונו:
שלטון הרב או שלטון הרוב – על יחסי חרדים חילוניים, הכיצד ילכו שניים יחדיו?
יהדות התפוצות – זרמים ביהדות.
ריבונות או משיחיות? – בין מדינת יהודה למדינת ישראל.
ביתא ישראל – שיח על שילוב יוצאי אתיופיה בישראל.
השתלבות יוצאי חבר העמים לשעבר בחברה הישראלית.

מכון "על משמר הכנסת" יזם את קיום השולחן הדן בנושא "זרמים ביהדות" ומנכ"ל התנועה המסורתית, עו"ד יזהר הס, ישמש כיו"ר השולחן.