ח"כ שי על אי-יישום מתווה הכותל: "שראל בורחת מעצמה ונכנעת ללחצי החרדים ומאבדת את הנכס האסטרטגי החשוב ביותר שלנו בארה״ב"

בהודעה מיחדות שהוציא ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני), בעקבות הזהרתו החריגה של הרב ריק ג'ייקובס, ראש התנועה הרפורמית כי יהדות ארה"ב עומדת לאבד סבלנותה וכי היחסים בין ישראל לחלקים רבים ביהדות ארה"ב נמצאים על סף משבר, התייחס חבר הכנסת שי להשלכות של אי-יישום מתווה הכותל על ידי ממשלת ישראל, על יחסיה של מדינת ישראל עם יהדות ארה"ב.

להלן עיקרי הדברים של ח"כ שי:


"פעם אחר פעם בוחר ראש הממשלה לא להחליט ובכך מסכן היחסים החשובים. ישראל התחייבה להסכם הכותל והיא חייבת לעמוד בו, אין נסיגה. מרבית יהדות ארה״ב מצפה להסדר הזה. ישראל בורחת מעצמה ונכנעת ללחצי החרדים ומאבדת את הנכס האסטרטגי החשוב ביותר שלנו בארה״ב. על ראש הממשלה מוטלת האחריות ליישומו המלא וללא דיחוי של מתווה הכותל, עליו סיכמו והסכימו כל הזרמים ביהדות"

ח"כ שי הודיעה על כך שבתחילת השבוע (25.6.2017) יגיש למליאת הכנסת בקשה לקיים הצעה דחופה לסדר היום.