ח"כ שטרן בשאילתא לשר הפנים: גופי הממשלה ממשיכים לבצע חקירות יהדות יזומות בניגוד לחוק

ביום שלישי הגיש ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) שאילתא לשר הפנים, אריה דרעי (ש"ס) על בסיס מקרה שהגיע אליו לפי מסתבר שעל אף שבדיונים שקיימה הכנסת בחודשים האחרונים, גופי הממשלה ממשיכים לבצע חקירות יהדות יזומות בניגוד לחוק.

בשאילתא מתאר ח"כ שטרן פניית ציבור שהגיעה אליו מד', אזרחית-ישראלית, למשרד הפנים על מנת לשנות את הגדרתה בתעודת הזהות ל-'נשואה'. היא גילתה, לתדהמתה, שהמדינה פתחה בהליך בירור יזום ליהדותה של-אימה. על כן שאל ח"כ שטרן: מדוע פתחה המדינה בהליך בירור יהדות יזום?האם לצורך הבירור משתמשת המדינה במאגרי-מידע שונים? אם כן – באלו?

השאילתא של ח"כ אלעזר שטרן מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים קיימו וועדות הכנסת מספר דיונים בנושא בדיקת היהדות שמבצעת רשות ההגירה והואוכלוסין באמצעות לשכת הקשר 'נתיב', לישראלים יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר. תחילתה של הפרשה הגיעה בעקבות חשיפה  של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) על רקע דו"ח מבקר המדינה שמשרד הפנים מבצע שימוש לא ראוי בנתונים אודות יהדותם של עולים ממדינות חבר העמים ומזרח אירופה, אזרחי ישראל, המבקשים להסדיר את מעמדם של בני זוגם ובני משפחתם. לכן, ח"כ מלינובסקי פנתה בנושא ליועץ המשפטי לממשלה והמשנה ליועמ"ש, דינה זילבר, הודיעה על כינוס ישיבה פנים ממשלתית בנושא.

בעקבות פנייה של חברי הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו), ודב חנין (הרשימה המשותפת), קיימה בתאריך ה5.12.2017 הוועדה לביקורת המדינה, בראשות ח"כ שלי יחימוביץ (המחנה הציוני), דיון בנושא ח"כ יחימוביץ' חתמה את הדיון באומרה שבכוונתה לכנס שוב את הוועדה מיד לאחר הדיון בנושא  במשרד המשפטים ב-17.12.17, בנוכחות נציגי משרד המשפטים, משרד הפנים ורשות האוכלוסין. 
בדיון ההמשך בתאריך שקיימה הוועדה לביקורת המדינה בתאריך ה-25.12.2017, הודיעה דינה זילבר כי: "עלה בפנינו המצב של שלילת אזרחות גורפת מאוכלוסייה מסוימת באופן שעורר סימני שאלה מבחינת סבירות. בהקשר הזה התקבלו שתי החלטות, במבט צופה פני עתיד: ראשית, שבדיקות אזרחות תצטמצמנה רק לאותם מקרים בהם יש ראיות חד משמעיות להשגת אזרחות באופן כוזב, אבל לא מעצם העובדה שמדובר בפניה לקבלת מעמד לבן או לבת זוג; ושנית, כי לא יעשו בדיקות באותם מקרים בהם ממילא לא תישלל האזרחות בסוף ההליך – כמו בקרב מי שעלו כקטינים, או שחלפו 25 שנה מזמן השתקעותם בארץ"   בדיון גילתה ראשת נתיב הגב' נטע בריסקין פלג שעד לקבלתה של הוראה חדשה מלשכתו של שר הפנים, אריה דרעי, לשכת הקשר 'נתיב' תמשיך לבדוק את האזרח הישראלי, על פי הנוהל הישן עד לקבלת  הוראה חדשה מרשות האוכלוסין. בסיכום הדיון הודיעה ח"כ יחימוביץ' כי היא מצפה לקבל את תגובת השר לחוות הדעת החדשה בכתב. בהיעדר תגובה הודיעה יחימוביץ' שתכנס דיון נוסף של הוועדה לביקורת המדינה בנוכחות שר הפנים, אריה דרעי.

שינוי גודל גופנים