ח"כ שטרן בעקבות נפילת החוק שלו להבטחת ייצוג נשי בגוף הבוחר את הרבנות: "נמשיך לפעול ולקדם יהדות מקרבת".

במהלך סוף השבוע, שישי 3.7.2020 העלה ח"כ אלעזר שטרן פוסט בדף הפייסבוק שלו בעקבות הצעת החוק שלו להבטיח ייצוג נשי בגוף הבוחר את הרבנות הראשית.

כזכור, במהלך שבוע שעבר עלתה להצבעה במליאת הכנסת הצעת החוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת), התש"ף–2020 של ח"כ אלעזר שטרן (מפלגת יש עתיד- תל"ם). הצעת החוק נפלה ברוב של 42 מתנגדים ו20 תומכים.

בין השאר, על פי הצעת החוק מוצע להגדיל את מספרם הכולל של חברי האסיפה הבוחרת. מוצע לקבוע בחוק הוראות שיבטיחו כי הייצוג המינימלי של נשים לא יפחת מ-20% מחברי האסיפה הבוחרת. מוצע שבמקום בו נדרש מינוי רבנים לוועדה הבוחרת על ידי הרבנים הראשיים ובאותה עת לא יכהנו רבנים ראשיים נבחרים, ימונו הרבנים לוועדה הבוחרת על ידי הממשלה בהתייעצות עם השר. מוצע שכנציגי ציבור מכוח תפקיד יכהנו רק נציגים מכוח בחירה ולא מכוח מינוי. מוצע לתקן את החוק כך שבכל מקום בו נכתב "השר" המשמעות תהיה ראש הממשלה ושר המשפטים. הצעת החוק גם מבקשת לקבוע ייצוג הולם גם לרבני מושבים ולרבני קיבוצים.

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) כתב בדף הפייסבוק שלו:

"בפעם הראשונה בכנסת הזו ניתנה היום הזדמנות אמיתית להתחלה של שינוי חיובי ונכון ליהדותה של מדינת ישראל. במקום לאשר את החוק שהעלתי היום, לפיו יצורפו נשים לגוף הבוחר רבנים ראשיים, גם נציגות ונציגי הציונות הדתית בקואליציה בחרו בדרך הקלה- להתנגד\להיעדר מההצבעה. קצת נתונים על הרכבן של וועדות שונות בהיבט המגדרי: בוועדה למינוי שופטים מעוגן בחוק שיהיו לפחות 4 נשים מתוך 9 חברי וועדה. בוועדה למינוי דיינים, מעוגן בחוק שיהיו לפחות 4 נשים מתוך 11 חברי וועדה. בדירקטוריונים- נקבע כי שיעור הייצוג הנדרש של נשים הוא 50%. איך זה הגיוני שבגוף שבוחר רבנים ראשיים יש ייצוג של בקושי 10% לנשים? הרבנות הראשית משפיעה על חייהן של הנשים בדיוק באותה הדרך, אם לא יותר, משמשפיעה על חייהם של הגברים. גם נשים מתחתנות ומתגרשות בישראל, מתגיירות ואוכלות אוכל כשר. ברור לכל שיש כאן עניין של הפליה, אחרת, למה שראש עיר שמחלל שבת בפרהסיה (שכן ראוי מבחינתי שיהיה בגוף הבוחר) עדיף בבחירת רב ראשי על אישה שהיא טוענת רבנית? כאשר ההסכם הקואליציוני אליו מחוייבים ש"ס, יהדות התורה והליכוד אומר: "יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל. אם יהיה שינוי שיפגע בסטטוס קוו יפעלו ראש הממשלה ו"גוש הליכוד" ביחד ובמחויבות הדדית לתיקון הפגיעה על מנת לשמר את הסטטוס קוו". זאת אומרת- לא תהיה אפשרות לצרף נשים לגוף הבוחר בכנסת הנוכחית חוץ מהמספר הנוכחי, אם יהיה שינוי שיפגע בסטטוס קוו יפעלו יהיה חוק עוקף בג"צ. לא להאמין שלתוך קואליציה כזאת ערקו חברים כמו פנינה תמנו שטה, יועז הנדל, תהלה פרידמן ומיכל קוטלר-ווכש. כפי שכתבתי בעבר, אנחנו לא מהמתייאשים. נמשיך לפעול ולקדם יהדות מקרבת".