ח"כ שטרית בשאילתה על הנגשת מערכת המכפלה: "מתי בכוונת המינהל האזרחי לאשר את ההנגשה?".

אתמול, רביעי 4.11.2020 פנתה ח"כ קטי שטרית (הליכוד) בשאילתה לשר המשרד הביטחון מיכאל ביטון (כחול לבן) בנושא עיכוב בהליך בהנגשה של מערת המכפלה.

ח"כ קטי שטרית (הליכוד) שאלה:

"אדוני השר, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תראו, אני כבר לא יודעת, אדוני השר, מי התייאש קודם. אני בסופו של דבר בטוח לא אתייאש. גם אם זה ייקח כל תקופת היותי חברת כנסת אני אמשיך לדרוש את הדבר המינימלי ביותר עבור נכים שרוצים להגיע להתפלל ולממש את זכותם האלמנטרית לפולחן דת. מערת המכפלה, כידוע, היא המקום השני בקדושתו לעם היהודי וגם למוסלמים. משרד המשפטים אישר את הפקעת השטח, שר הביטחון חתם על צו ההפקעה. השבוע פקעו 60 יום – אתה יודע, אני שלחתי את השאילתה הזאת מזמן, אז קח בחשבון – שבהם ניתן להגיש התנגדויות להפקעת מערת המכפלה. חרף זאת המינהל האזרחי טרם התכנס לאשר את הנגשת המערה. ברצוני לשאול, אדוני השר: מדוע המינהל האזרחי שבישיבה האחרונה בוועדת חוץ וביטחון הסתכלו לי בעיניים ואמר לי ראש המינהל: אני אחראי על זה, אני אעשה את זה. מדוע המינהל האזרחי אינו מתכנס? מתי בכוונת המינהל האזרחי לאשר את ההנגשה?".

השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון (כחול לבן) השיב לדבריה ואמר:

"כבוד היושב-ראש וחברתי חברת הכנסת קטי שטרית, את עוסקת בנושא אמיתי. אני כחבר כנסת מן השורה חתמתי על עצומה להנגשת מערת המכפלה, ואני גאה שמי שחתם על היתר הבנייה הוא שר הביטחון בני גנץ. כי נגישות של אדם עם צרכים מיוחדים – כל אדם ובכל מקום, כל שכן במקום כמו מערת המכפלה. אחרי שאני אקריא לך את התשובה הרשמית, אם תרצי גם שאלת המשך אני אסקור עוד דברים שאוכל במסגרת מה שניתן לספר. אבל אני חושב שהתשובה שלי בסך הכול תראה לך שהעסק מתקדם עם המורכבות שלא תמיד היא בנו. שר הביטחון קיים מספר דיונים בנושא הנגשת מערת המכפלה בהשתתפות כל גורמי משרד הביטחון ובהם מתאם הפעולות בשטחים והמינהל האזרחי העוסקים בקידום הנגשת מערת המכפלה. במסגרת הדיונים שקיים הנחה שר הביטחון באופן חד-משמעי לקדם את הנגשת מערת המכפלה ולהשלים את כל הנדרש בהיבט התכנוני והמשפטי. כל זאת כדי להנפיק את היתרי הבנייה הנדרשים במהירות האפשרית. בבסיס ההחלטה עומד, כמובן, הצורך ההומניטרי, ותכליתה של ההחלטה היא מתן אפשרות לאנשים בעלי מוגבלויות לממש את זכותם לפולחן דתי באתר מערת המכפלה שהוא אולי מקודשי הקודשים של עם ישראל – אולי ערש תרבותנו, דתנו ואמונתנו. חשוב להדגיש כי הפרויקט תוכנן על-ידי גורמים מקצועיים תוך מתן משקל רב לשימור אופיוו הייחודי של האתר והגנה על חשיבותו הארכיטקטונית והארכיאולוגית. במסגרת תכנון הפרויקט ניתן משקל רב לחשיבות הדתית והתרבותית של המקום. ביום 29 בספטמבר פורסמה החלטת ועדת המשנה לתכנון ורישוי במינהל האזרחי שבמסגרתה אושר היתר בנייה לפרויקט הנגשת מערת המכפלה. זאת לאחר בחינת הצורך הציבורי שביסוד הבקשה ולאחר שהוועדה נדרשה בקפידה לכלל החלופות התכנוניות אשר הוצגו בפניה. ב-5 באוקטובר 2020 – וזה החלק שמתחיל לעכב – הגיש ארגון עמק שווה ערר על החלטת הוועדה, ובתאריך 28 באוקטובר הגישה עיריית חברון ערר נוסף. עררים אלה יידונו בפני ועדת המשנה להתנגדויות במינהל האזרחי אשר צפויה להתכנס ביום שלישי הבא, 10 בנובמבר. אז, ללמדך ששר הביטחון מהר מאוד – אנחנו חמישה חודשים בתפקיד – למד את הנושא, הוציא היתר בנייה, הנחה את המינהל לרוץ קדימה מתוך הבנת החשיבות, ואנחנו מסוגלים לבנות, כולל שזה יובל בביצוע אגף הבינוי של משרד הביטחון. אבל כמו בכל תהליך בינוי מרגע שאתה מוציא היתר בנייה יש זכות לציבור להגשת ערעור על ההיתר, וב-10 בנובמבר יהיה דיון על הערעורים שהוגשו. אם הם יסתיימו ייצא ביצוע מהיר. המנהל האזרחי נדרש לשרת כמה עשרות אלפי מתיישבים, והיום הוא צריך לשרת כמעט חצי מיליון מתיישבים, ואין לו כלים ואין לו אנשים ואין לו ממש תשתית פיננסית, ואני עובד על זה גם עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה ואחרים להתאים את המנהל לעידן המודרני. את יכולה לדבר באמת בנושאים מסוימים, שאני לא בקי, ואני יכול להבין שהיו עיכובים. את יודעת, הנגשת מערת המכפלה זה דבר שמטופל עשרות שנים, נכון?".