ח"כ רחל עזריה בשאילתא לשר העבודה הרווחה ח"כ חיים כ"ץ: "מדוע נשים שלומדות לימודים תורניים גבוהים אינן זכאיות לסיוע מהמדינה עבור עלות מסגרות לילדים?".

ח"כ רחל עזריה (כולנו) העלתה במליאה היום, רביעי 5.12.2018  שאילתא, מול שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כ"ץ (הליכוד).

 ח"כ רחל עזריה (כולנו): " כבוד היושב-ראש. חברי הכנסת, כיום הקריטריונים לקבלת תמיכה כלכלית במסגרות לילדים כוללים הנחה במצב שבו האב לומד לימודים תורניים גבוהים והאם עובדת, אבל לא במצב שבו האם לומדת לימודים תורניים גבוהים והאב עובד.

 
לכן אני רוצה לשאול:

 מדוע נשים שלומדות לימודים תורניים גבוהים אינן זכאיות לסיוע מהמדינה עבור עלות מסגרות לילדים? אנחנו עדים לתופעה מדהימה של מהפכה פמיניסטית דתית בה נשים הולכות ללמוד לימודים תורניים גבוהים. מהפכה חשובה עבור מגזר נשים. לצערי, דווקא במקום הזה הגבר מקבל עדיפות על פני האישה. לא ייתכן שיש אפליה על רקע מגדרי, שבה נשים שלומדות תורה לא מקבלות את אותן הזכויות שמקבלים גברים אשר לומדים תורה. בטח כשמדובר בנושא של טיפול בילדים".

 

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ח"כ חיים כ"ץ (הליכוד): " משרד העבודה והרווחה מסבסד כ-100,000 ילדים בעלות של 1.1 מיליארד, בקריטריונים מוגדרים. זה מה שהוא ידע להביא את הכסף וזה מה שהוא מסבסד. שמעתי את שאלתך. אני אחזור למשרד, אבדוק ואתן לך תשובה כתובה".