ח"כ קושניר העלה הצעה לסדר יום להקמת ועדת חקירה לתקצוב הישיבות. סגן שר האוצר: "אתה עולה חדש עם תרבות לאנטישמיות".

אתמול, רביעי 12.8.2020 סגן שר האוצר, ח"כ יצחק כהן, תקף מעל במת הכנסת, את ח"כ אלכס קושניר (ישראל ביתנו), במסגרת הצעה לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: תקצוב הישיבות ככלי להשגת מטרות פוליטיות בתקופת משבר הקורונה של חבר הכנסת אלכס קושניר.

ח"כ אלכס קושניר (ישראל ביתנו) הציג את ההצעה ואמר:

"אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מאמין בכל ליבי שהסיבה להכנסה למעגל העוני המתמשך היא מדיניות הקצבאות המפליגות, שהוציאה דורות שלמים ממעגל העבודה. אדם מפסיק לעבוד, מפסיק להאמין ביכולתו להתפרנס. קצבאות הילדים הביאו אוכלוסיות שלמות בציבור הערבי והחרדי לכך שמה שהבן-אדם עושה כעבודה הוא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים. אחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים כי הקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים, ולכן יש פה תמריץ, שפשוט יביא אותנו להתמוטטות – גם כלכלית וגם דמוגרפית. אני רוצה שאנשים יעשו ילדים שהם יכולים לפרנס אותם. אנחנו כמדינה לא יכולים להרשות לעצמנו להוציא כסף ללא חשבון. חברים, אני מאוד מצטער שאתם מרשים לעצמכם לקרוא פה קריאות ביניים כל כך קשות כנגד אדם שב-2003 היה שר האוצר. הרגע ציטטתי את הנאום שלו – יותר נכון את הריאיון שלו – לשלי יחימוביץ' בגלי צה"ל. האדם הזה, כמו שאתם כבר יכולים לנחש, כמובן, קוראים לו בנימין נתניהו. אז הוא ביטל את הקצבאות לילדים החל מהילד החמישי במסגרת התיקונים בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל. חברים, בסך הכול בסך הכול ציטטתי את האדם שהיום עומד בראשות הממשלה, ואתם חלק מהקואליציה שלו. כלומר, לפנינו היה שר אוצר שמאמין בלעודד אנשים לצאת לשוק העבודה, להשתלב ולהתפרנס. עובר עשור אחד בלבד. אותו שר אוצר הופך להיות ראש ממשלה, ומתחיל לקבל החלטות הפוכות. לאט-לאט הוא מתקפל ונכנע לדרישות של המפלגות החרדיות. רק הפעם לא מדובר בקצבאות הילדים, אלא בתקציב תמיכה בישיבות. הינה לכם כמה דוגמאות: משנת 2014 עד שנת 2019 הוגדל תקציב הישיבות השנתי מ-564 מיליון שקלים ל-1.27 מיליון שקלים. כמעט פי-2.5. זוכרים מה אמר שר האוצר נתניהו בשנת 2003? האם יכול להיות שנתניהו פועל בניגוד למה שהוא בעצמו מאמין? השתנתה השקפת עולמו? הוא כבר לא דוגל בכלכלה ליברלית ועידוד היציאה לשוק העבודה? לא. הוא פשוט הפסיק להתעניין בכלכלה, והחל להתעניין בהישרדותו הפוליטית. בשביל זה הוא מכר את כל עקרונותיו, נכנע פעם אחר פעם לסחטנות של ליצמן, דרעי וגפני. בתחילת השנה הזו בינואר, רגע לפני פרוץ משבר הקורונה, תוך כדי אי-ודאות כלכלית וללא תקציב מדינה, במהלך מערכת בחירות, ועדת חריגים באוצר מקבלת החלטה שהישיבות יקבלו הקדמת מימון חריגה. שום משרד ממשלתי לא קיבל הקדמת מימון, רק תקציב התמיכה בישיבות. כלומר, במקום להתכונן למשבר הקורונה, שכל בר-דעת ידע שאנחנו בפתחו, ראש הממשלה מאשר חריגה רק לתקציב ישיבות. לא בריאות, לא חינוך, לא כלום. למה? כי נתניהו היה חייב את התמיכה של החרדים בבלוק, ושום דבר אחר לא עניין אותו. ברקע יש דרישה נוספת של המפלגות החרדיות, תוספת של עוד 300 מיליון שקלים. נתניהו כמובן מסכים לדרישה הזו, ומבטיח להוסיף את זה בתקציב 2020. כל המשחקים האלה די נעלמו מהעין הציבורית במהלך השנים, ואז הגיע משבר הקורונה. ראש הממשלה מאבד שליטה ומחליט על תוכנית המענקים לכל אזרח. הנוסחה היא פשוט גאונית: כל אזרח יקבל 750 שקל. גם רומן אברמוביץ' המסכן, וגם קוונטין טרנטינו, וגם האדמו"ר מגור. ועוד 500 שקל על כל ילד עד הילד השלישי. ושוב מתחיל מופע האימים של המפלגות החרדיות – הפעם בצוותא עם הרשימה המשותפת – ושוב ראש הממשלה מתקפל, והגבלת הילדים מוסרת. באותו שבוע עולה חוק סיוע כלכלי, המעניק, בין השאר, זכאות לדמי אבטלה עד יוני 2021. במסגרת החוק, צעירים מתחת לגיל 28 מקבלים דמי אבטלה פחותים ב-20%, חוץ מאלה שיש להם ילד אחד. כמה חילוניים מתחת לגיל 28 עם ילדים אתם מכירים? כנראה שלא הרבה. מעניין מה היה אומר שר האוצר נתניהו, שבמסגרת תוכנית להבראת המשק קיצץ את הקצבאות לילדים, לראש הממשלה נתניהו, שמחשב את גודל הסיוע לפי מספר הילדים. עכשיו נתניהו דוהר לבחירות. המפלגות החרדיות כמובן מתנגדות, כי הן לא יכולות לממש את הכסף שהובטח להם לישיבות במסגרת ההסכמים קואליציוניים. אז מה עושה ראש הממשלה? מציע שוחד בסכום של 400 מיליון שקלים לישיבות תמורת אי-התנגדות של גפני, דרעי וליצמן להליכה לבחירות. אז אדון נתניהו פעם היה נכנע ללחץ ואיומים, אבל היום הוא בעצמו מציע שוחד. חבריי חברי הכנסת במפלגות החרדיות, אתם מנצלים בצורה מקסימלית את חולשתו של המנהיג ואת התלות המוחלטת שלו בכם. לכן אני חושב שהגיעה העת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית כדי לחקור את השימוש בתקציב הישיבות ככלי להשגת מטרות פוליטיות בתקופת משבר הקורונה, ובכלל. תפקידה של הכנסת הוא לפקח על עבודת הממשלה ועל עבודתו של ראש הממשלה, ולכן אני קורא לכל חברי הבית לתמוך בהצעה שלנו, ולהקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא".

סגן שר האוצר יצחק כהן (ש"ס):

"קושניר חברי, אתה אשקלוני. אתה עדיין עולה חדש עם מבטא רוסי כבד ועם התרבות שחינכו אותך לאנטישמיות. תירגע, אתה בארץ ישראל, שירתת בצה"ל. אל תיתן נאומים אנטישמיים ותשתחרר מזה. אתה לא מתבייש? מאיזה חינוך באת? תפסיקו לתקוף חרדים. בזכותם אתם חיים בכלל. טוב, אדוני היושב-ראש, בשל היעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2020, לצערי, פועלת הממשלה בהתאם לסעיף 3ב לחוק-יסוד: משק המדינה – להלן: החוק. דהיינו, יכולה הממשלה להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השניים-עשר מהתקציב השנתי הקודם – אני לא יודע מה נעשה עם 2021 אם לא יהיה תקציב – בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן – להלן: תקציב המשכי. לפי החוק, כספים אלה ייועדו קודם כול לקיום התחייבויות המדינה מכוח החוק, חוזים ואמנות, וביתרה, ככול שישנה, תשתמש הממשלה רק להפעלת שירותים חיוניים ופעולות שנכללו בחוק התקציב הקודם. בהיעדר תקציב מדינה, כאמור, משרדי הממשלה אינם רשאים לאשר בקשות מוסדות ציבור לקבלת תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, אלא באישור מיוחד של החשב הכללי, מכוח הוראת סעיף 27(ו) לנוהל שר האוצר לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור – להלן: הנוהל. עד לאישור תקציב המדינה כאמור, רשאים משרדי הממשלה לחלק מקדמות על לחשבון כספי התמיכה לכל מוסד ציבור, בהתאם לאמור בסעיף 33 לנוהל, באישור ועדת החריגים המיוחדת לתמיכות שבאגף החשב הכללי שבמשרד האוצר, בסכום שלא יעלה על 70% מסך התמיכה שאושרה לו בשנה הקודמת".

ח"כ בצלאל סמוטריץ (ימינה) הגיב על דברי סגן השר יצחק כהן ואמר:

"ראו חברים, אני לא מוכר כאן כאחד שמתבייש להגיד את עמדותיי, גם לא כאחד שמטשטש את ההבדלים האידיאולוגים בינינו בתוך החברה הישראלית. אבל אני לא יכול שלא לכאוב ולהתקומם כנגד הדברים המבזים והנמוכים שנאמרו היום על ידי סגן השר כהן. עולי ברית המועצות, כמו גם העולים מאתיופיה, מהמדינות האנגלוסקסיות, מדינות ערב ומאירופה הם התגשמות חזון הנביאים של תקומת עם ישראל בארצו וקיבוץ הגלויות. זה פשוט נס מרגש שמתרחש לנו מול העיניים. הדבר הטוב ביותר שקרה לנו כעם באלפי השנים האחרונות".

 

"אתה עדיין עולה חדש. עדיין עם מבטא רוסי כבד" >>בדיון על תקציבי הישיבות בזמן הקורונה, סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן (ש"ס)…

פורסם על ידי ‏על משמר הכנסת‏ ב- יום רביעי, 12 באוגוסט 2020