ח"כ קושניר הגיש הצעת חוק המבקשת לשלול תקציבים ממוסדות תורניים שלא מקפידים על ההנחיות וכתב: "סכנה רפואית לציבור החרדי".

אתמול, ראשון 4.10.2020 פורסם כי ח"כ אלכס קושניר (ישראל ביתנו) הגיש הצעת חוק הקוראת לשלול תקציבים ממוסדות תורניים אשר אינם מקפידים לאכוף את הנחיות משרד הבריאות.

ח"כ אלכס קושניר (ישראל ביתנו) מציע בהצעת החוק כי ישללו המשרדים הממשלתיים באשר הם תמיכה ותקצוב מכל מוסדות החינוך התורניים אשר אינם ממלאים אחר הנחיות הממשלה או מסיתים לאי מילוי ההנחיות הממשלה בתקופת משבר נגיף הקורונה החדש.

ח"כ אלכס קושניר כתב בדברי ההסבר להצעת החוק:

"בחודש אפריל 2020 גובש מתווה מיוחד על ידי משרד החינוך והאגף החרדי במשרד החינוך, על פיו תינתן תמיכה מדי חודש למוסדות התורניים שעמדו בתנאי הסף בינואר 2020, ונמצאו זכאים לקבלת מקדמות במערכת הממוחשבת לאגף, אף שתלמידיהם לא לומדים במבנים בהם פועלים המוסדות בתקופת התמיכה המיוחדת, ומבלי שהמוסדות התורניים מדווחים את רשימת תלמידיהם במועד הקובע ומדי חודש. התמיכה המיוחדת, כך קובע המתווה, תינתן למוסדות התורניים אשר יעמדו בהוראות בתנאים המפורטים במתווה. בין הכללים אשר נקבעו במתווה לא מצוינת ולו פעם אחת הדרישה לעמידה בהנחיות הנקבעות על ידי משרד הבריאות בתקופת הנגיף, חרף העובדה כי המתווה נבנה במיוחד לעת הזו. בתקופה מורכבת זו עבור כלל אזרחי ישראל. אנו עדים לתופעה בלתי מתקבלת על הדעת של קיום תפילות ענק ללא שמירת הנחיות מרחק ועטית מסיכות והתפזרות לבתים מיד אחריהן – בניגוד לסיכום המוקדם עם משרד הבריאות, שלפיו משתתפי התפילה ישהו בקפסולות במשך שלושה שבועות לפני התפילה ועוד שבוע לפחות אחריה. ההתקהלויות מסוג זה בבתי הלימוד ובתי התפילה מהוות סכנה רפואית לציבור החרדי ולציבור הישראלי בכללותו, אך למרות זאת, מנהיגי הקהילה ממשיכים להתעלם ממספרי התחלואה בקרב הציבור החרדי וחלקם אף קוראים לו להתעלם מהנחיות משרד הבריאות, ואף מעודדים שלא למלא אחר הנחיות אלה. התנהלות זו מביאה את ישראל כולה אל תהום של הרס בריאותי שאין חזור ממנה. הצעת החוק קוראת לשלול תמיכה ותקצוב ממוסדות חינוך תורניים אשר אינם עומדים על מילוי הנחיות משרד הבריאות ו/או מסיתים לאי מילוי הנחיות אלו".