ח"כ פרידמן על מינוי אביגיל שפרבר כחברת המועצה הדתית של העיר תל אביב יפו: ". מה עדיין חסר? יושבות ראש".

במהלך סוף השבוע, חמישי 6.8.2020 פורסם כי אביגיל שפרבר, לסבית דתייה ומקימת הארגון 'בת קול' צפויה להתמנות כחברה מועצה הדתית של תל אביב יפו.

כידוע, זו הפעם הראשונה שאישה לסבית מתמנה לתפקיד במועצה הדתית, אשר אחראית מטעם העירייה על מתן שירותי דת כדוגמת נישואין, כשרות, מקוואות, שבת ועירוב, בתי כנסת, אירועי תרבות יהודית ועוד.

בעקבות הפרסום, ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) פנתה ליושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס בעניין מינוי נשים לראשות מועצות דתיות.

ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) פרסמה פוסט בחשבון הפייסבוק שלה וכתבה :

"המינוי (המשמח המרגש והסופר ראוי) של אביגיל שפרבר למועצה הדתית של תל אביב הציף על פני השטח תהליך חשוב. אחרי כמה שנים שברוב הערים לא היו כלל הרכבי מועצות דתיות אלא רק ממונים מטעם משרד הדתות, התחיל תהליך של חידוש הרכבים. למה לא היו הרכבים? מכל מיני סיבות. למשל אם שר הדתות וראש העיר לא הצליחו להסכים על ההרכב. הרכב של המועצה אמור לשקף את הרכב העיר כפי שהוא בא לידי ביטוי במועצת העיר. לכן בירושלים נניח דרשו חלק מהסיעות למנות רב לא אורתודוכסי. זה הספיק כדי לפוצץ את הענין לעשור ויותר. למה חשוב שיהיו הרכבים? מאותה סיבה שחשוב שתהיה מועצה דתית. כלומר לא בטוח שחשוב. עדיף היה, לטעמי, שכל שירותי הדת יסופקו על ידי מחלקה בעיריה (כמו שקורה במספר ערים בישראל, כולל אלעד שהיא עיר שרוב תושביה חרדים). אבל, אם כבר יש חיה כזו מועצה דתית, כדאי ונכון שהיא תנוהל על ידי קבוצת אנשים המשקפת את הרכב אנשי העיר וצורכיהם הדתיים המגוונים ולא תהיה עוד מדגרת ג'ובים למקורבי צלחת. התהליך המשמח השני הוא שמשרד הדתות כבר הפנים את הצורך ששליש מההרכב הזה יהיה נשים. מה עדיין חסר? יושבות ראש. מעולם לא היתה בישראל יושבת ראש מועצה דתית נבחרת שהיא אשה. יושב ראש מועצה דתית, בניגוד לחבר מועצה, הוא תפקיד בשכר. שכר טוב אפילו. מוצמד לראש עיר נדמה לי (כן. כן. אין הצדקה. כבר אמרתי שאני נגד) ויושב הראש הוא מי שמקבל בפועל את רוב ההחלטות. (הוא בעצם גם יו"ר הדירקטוריון גם המנכל גם מורשה החתימה העיקרי- זה העיקר, הכ' של הכוח) לפני שבוע נפגשתי בענין עם חיים ביבס ראש העיר האגדי של מודיעין ויו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל הוא עוין אמנם את רעיון המועצות הדתיות אך הסכים איתי שאם הן כבר קיימות ממש הגיע הזמן שיהיו גם נשים בראשן. שלא סביר שנשים הם חצי מהמשתמשות בכלל שירותי הדת ומאה אחוז מהמשתמשות באחד המרכזיים שבהם (נחשו לבד) ואין אפילו עיר אחת בה אשה עומדת בראש הגוף שאחראי על תפעול שירותי הדת. סיכמנו שיחד נפנה לראשי הערים בישראל ונחפש את ראש העיר שרוצה לעשות היסטוריה. אז תודה לחיים ביבס שנרתם למהלך בחפץ לב, ולתני פרנק מנאמני תורה ועבודה שפועל בנושא כבר כמה שנים טובות".