ח"כ פרידמן בשאילתה לשר לשירותי דת: "פורסם כי בבית הקברות של בבני ברק לא מוכנים לקבור אדם מהציונות הדתית".

היום, רביעי 4.11.2020 פנתה ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) בשאילתה לשר לשירותי דת אודות בית קבורה אשר איננו מאפשר קבורה לאדם שאינו מהקהילה החרדית.

ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) שאלה:

"לאחרונה פורסם שבבית הקברות של ויז'ניץ בבני ברק לא מוכנים לקבור אדם חובש כיפה סרוגה מהציונות הדתית, שרכש חלקת קבר. עוד התברר כי המקום פועל ללא רישיון קבורה. ברצוני לשאול:

כיצד מתכוון לפעול המשרד לתיקון האפליה כלפי ציונים דתיים, ובהסדרת הרישיון?".

השר לשירותי דת יעקב אביטן (ש"ס) ענה לשאליתה ואמר:

"ראשית, אקדים ואומר שאת השאילתה הזאת, כבר לפני ה-15 באוקטובר רצה להעלות חבר הכנסת משה ארבל. פניתי אליו שיעביר לי את זה בכתב כדי שלא אצטרך להגיע לכאן יום אחרי יום, אז השאילתה הזאת כבר מונחת בכתב אצלי מה-15 באוקטובר, והנה את כאן אז אני עונה. ככלל, המשרד פועל לשינוי חקיקה והגדלת הענישה. כיום, על פי תקנות שירותי הדת היהודיים, חברות לענייני קבורה, התשכ"ז-1966, מי שעוסק בקבורה ללא רישיון כנדרש – דינו שלושה חודשי מאסר. בהצעת חוק שירותי הקבורה (קבורה יהודית), התשע"ה-2015, המקודמת על ידי המשרד -המשרד היום עובד על חקיקה ארוכה בנושא חוק הקבורה היהודית בכלל, אנחנו עובדים על החוק שיסדיר את כל העניינים, את כל הבעיות שיש – הענישה שם תגדל לשנת מאסר ויוטלו עיצומים כספיים.בנושא הספציפי הזה, המקרה ייבדק. ועדיין, עם זאת תקנוני חברות הקדישא, גם המחזיקות ברישיון, כמו כל תקנון של עמותה, נבחנים ומאושרים על ידי רשם העמותות במשרד המשפטים ולא על ידי המשרד לשירותי דת".

ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) שאלה שאלה נוספת :

"בהקשר הזה, כמה בתי עלמין פועלים ללא רישיון קבורה, שבהם אני מבינה שאתם מתכוונים לטפל באמצעות החוק, או האם אתם מתכוונים לטפל בהם?".

השר לשירותי דת יעקב אביטן (ש"ס) השיב:

"לא ציפיתי לשאלתך זו, תקבלי את הכול בכתב. כמו שקיבלת אתמול את כל הנתונים בנושא המקוואות בכתב, חוברת מסודרת – אנחנו מסודרים, הכול שקוף במשרד – תקבלי את הכול לידייך. צריך לזכור שבשבת הבאה זה פרשת הקבורה. גם אברהם אבינו בא לקבור את שרה, לא היה ביטוח לאומי, הוא שילם 400 שקל כסף עובר לסוחר, דבר שלא צריך להיות בכלל אלא צריך באמת לפתור את הדברים בצורה הכי ראויה, הכי מכובדת, ועל כך המשרד פועל בשקידה, בפרט בימים הללו. אני רוצה כאן להודות לכל אנשי חברה קדישא שפועלים במסירות עם כל נפטרי הקורונה בכל הארץ, ושכרם הוא שחוק ורדוד ולא נאה ולא יאה למלאכה הכבירה שהם עושים בכל שעות היממה, גם הלוויות בשעה 02:00 לפנות בוקר, ובאמת צריך להוקיר על כך טובה, ואת זה נעשה בעזרת השם".