ח"כ פרידמן בשאילתה לשר לשירותי דת: "אילו הקלות מתכוון השר להציע בתחום הכשרות לטובת העסקים הקטנים".

אתמול, רביעי 12.8.2020 העלתה ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) שאילתה בפני השר לשירותי דת תחת הנושא: הקלה לעסקים קטנים בתחום הכשרות.

ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן):

"בעקבות משבר הקורונה עסקים רבים בתחום המזון בוחנים את יכולתם הכלכלית לשמור על תעודת הכשרות. לעיתים מחליטים העסקים לוותר על התעודה, וכך נמנעת מצרכני כשרות האפשרות לצרוך מזון כשר.

ביקשתי לשאול:

אילו הקלות מתכוון השר להציע בתחום הכשרות לטובת העסקים הקטנים?".

השר לשירותי דת יעקב אביטן:

"גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, יישר כוח על השאלה היפה והטובה. זה מסוג השאלות שנעים לשמוע. תקופת משבר הקורונה הביאה לפתחנו אתגרים רבים הדורשים פתרונות יצירתיים גם בעולם הכשרות, בד בבד עם אחריותנו להבטחת מזון כשר לצרכנים אשר יתנו מענה הולם לנדרש על פי ההלכה. עניינה של השאילתה, חברת הכנסת – ודרך אגב, מאוד נהניתי בשיחה, היה בסדר גמור, אני מקווה – הובא אל שולחני ביום הראשון שנכנסתי לתפקיד כשר לשירותי דת. על אתר, מיידית, במקום, הוצאתי הנחיה לכל הנוגעים במשרד – למנכ"ל, למועצות הדתיות – להחזיר את אגרות הכשרות. לדוגמה, בית עסק שנסגר לפרק זמן מסוים וחזר לפעול – תושב לו אגרת הכשרות או לחלופין יוארך תוקף תעודת הכשרות לאותה תקופה יחסית, כשהבחירה בין החלופות נתונה להחלטת בעל העסק. בית אוכל שנסגר ולא חזר לפעול, יושב לו חלקה היחסי של האגרה מאז שנסגר. כך גם עבור אגרת שכר משגיחים המועסקים על ידי המועצות הדתיות. זה לא דבר מובן מאליו. כל תקופה שהם לא עבדו הם קיבלו את ההחזרים על כך. כדי לפשט את הדברים ובלי להיכנס לביורוקרטיה מיותרת, הסיבה שבגינה נסגר בית העסק ובאיזה מועד – האם כתוצאה ישירה מהנחיות משרד הבריאות ורשויות השלטון האחרות או כיוזמה עצמאית של הבעלים – אינה רלוונטית לעניין זה. ההוראה היא חדה, אחת, ברורה: כל עסק במצוקה בתקופה הזאת, תהיה הסיבה אשר תהיה, יקבל החזר אגרה. בהיבט העתידי הרבנות הראשית לישראל בוחנת בימים אלה אפשרויות לשילוב אמצעים טכנולוגיים מגוונים העשויים לתת מענה הלכתי חלופי ראוי, בתקווה כי זה יוביל להפחתת היקף שעות ההשגחה הנדרש בבית העסק, וכפועל יוצא – גם להפחתה בתשלום האגרה. אני מקווה שזה יותר מדי טוב".

ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) הגיבה ואמרה:

"אז קודם כול תודה, אני רוצה רק להוסיף שאלה אחת. לפעמים בתי עסק מחליטים לוותר על התעודה או שמאיזושהי סיבה טכנית החליטו להסיר אותה, לא בגלל כשרות. ההודעה על ההסרה – האם אפשר שתהיה באופן יותר פורמלי ולא באופן שעושה שיימינג לבעל העסק ואומר: הוא לא כשר. הרבה פעמים זה לא שהוא לא כשר – זה שהוא החליט שהוא לא משלם יותר".

השר לשירותי דת יעקב אביטן הגיב:

יברתי ברור, הוא יקבל את הכסף שלו בחזרה".