ח"כ פרידמן בדיון על תקציבי המוסדות בחמ"ד: "יש לבחון את נטל התשלומים של הורים על חינוך ילדים בחמ"ד".

היום, ראשון 20.12.2020 ועדת המשנה לחינוך דתי וזהות יהודית בראשות ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) קיימה דיון בנושא תשלומי ההורים בחינוך העל יסודי בחמ"ד. הוועדה דנה אודות תופעת תשלומיי ההורים הגבוהים בחינוך הדתי ממלכתי.

יו"ר הועדה ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) אמרה בפתח הדיון:

"לא ידוע אם אלו נשימותיה האחרונות של הכנסת, אבל כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. הדיון היום מבקש לבחון את נטל התשלומים של הורים על חינוך ילדים בחמ"ד בבתי הספר העל יסודיים. החינוך העל יסודי בישראל, רובו ככולו הוא מוכר שאינו רשמי. ולכן הרבה מהמוסדות מופעלים על ידי רשתות. שלושה שותפים למוסדות הללו – המדינה, העיריה או הרשת וההורים. יש קושי לעקוב אחרי התשלומים או להשקיף את ההוצאות וזה בעיקר מה שמטריד את ההורים. מנהלי מוסדות אמרו לי שהם מקבלים תשלומי חמ"ד באמצע השנה, ולכן נאלצים לגבות תשלומי הורים בתחילת השנה. תקציבים קואליציוניים שאינם בבסיס התקציב מביאים לקושי בתכנון מקדים של ראשי המוסדות. אין מחלוקת על הנזקים, צריך לראות איך ניתן לתקן מהשורש את התופעה שמייצרת אי שוויון ופערים בחמ"ד. מאוד מטריד את ההורים חוסר השקיפות והבהירות בנושא התשלומים. חייבת להודות, אני פחות בתקשורת עם העיריות. אני מניחה שאליהם באים בטענות בדבר מידת הרגולציה והפיקוח שלהן. מאוד מטריד אותי שמדברים איתי שלא לפרוטוקול ובדלתיים סגורות, בעייתי שאנשים חוששים לדבר. אני לא יודעת מי אשם, אבל יש בעיית בסיס שמנהליי מוסדות מקבלים תקציבים מהחמ"ד באמצע השנה ולכן היו צריכים לבנות על תשלומיי הורים. הדבר הזה שאי אפשר לתכנן כי מדובר בתקציבים קואליציוניים שאי אפשר לתכנן איתם, זאת בעיית יסוד שמלווה את כל הדבר הזה. אני מדלגת על הנזקים, זה ברור וכולנו באותו צד. אני רוצה לבקש להתחיל מהורים וארגונים, לרשתות ואז למשרד החינוך. משרד החינוך הוא הרגולטור לכן עליו האחריות להגיב לדברים השונים שעולים".

ח"כ אורלי פרומן (יש עדתי- תל"ם) אמרה:

"נקודת המוצא היא שילד הוא ילד הוא ילד. כל הילדים צריכים לקבל את אותה רמת שירות מביתי ספר ציבוריים. מה קורה אם אותו סכום כסף שמועבר ממשרד החינוך, אם הוא מועבר דרך העירייה או שזה עוזר לרשתות שמחזיקות בעצמן מנגנון כדי לתחזק את הרשת. אם הרשת היא רק רשת בתיי ספר, ואז מוחזק מערך כפול ובמקביל למערך של משרד החינוך, צריך לממן אותו. יש רשתות שיש להן פעילות נוספת מעבר לניהול בתי ספר ואז יש להם הכנסות ממקור נוסף. בסוף זה מגיע על חשבון נקודות הקצה. ברגע שיש הסכם מסודר, סך המימון ממשרד החינוך, סוג המבנה. הכל הפוך לפשוט יותר וברור יותר. המפתח הוא הסכם כתוב, בנושא קליטת תלמידים, זה נושא ללא מעט ויכוחים, האם העירייה משקיעה בתושביי עירי או קולטת מעיריות נוספות? בעיני עדיף לכונן אולפנה אחד גדולה וחזקה על פניי הרבה בתיי ספר קטנטנים שלא מחזיקים את עצמם. הייתי באחת הרשויות היו 4 בתיי ספר קטנטנים. הבתי ספר לא יכלו להחזיק עצמם. דבר נוסף זה מגמות הלימוד, אם יש מעט תלמידים לא פותחים מגמות כמו בחינוך הממלכתי. יצרתי בזמנו שיתוף פעולה עם החינוך הממלכתי , הכל אפשר לפתור בשיח".

אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלתי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות אמר:

"החינוך הממלכתי דתי מבולגן. הסדר חייב להיות. זה לא ברמת וועדת החינוך של הכנסת, זאת צריכה להיות וועדה ממלכתית עם כל המשמעויות של כך. כל אחד עושה מה שהוא רוצה איך שהוא רוצה. בין אם זה בחינוך ממלכתי דתי או בחרדי כמובן. בין אם זה ראש הישיבה או מנהל החטיבה, צריך להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם המצב לא טוב. החינוך הממלכתי דתי שם יעד- סופי שבוע של התנדבות, יציאה פה ויציאה שם, זה עולה כסף וזה עולה כסף להורים.  הסיפור הוא שכל אחד עושה כאוות נפשו. נפתחים מוסדות חינוך וכל אחד עושה את זה בקומבינות שלו. במקום מסוים כולל התנגדות של מנהל אגף חינוך, תוספות כוח אדם ותוספות העשרה. זה לא יקרה בוועדה הזאת, זה יקרה רק באופן יותר כוללנו ורחב, בוודאי לא בידיים של הרשויות המקומיות".

שוקי סט, סמנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אמרף

"בנושא תשלומי הורים חשוב לדעת שאין דמיי ניהול על תשלומי הורים. אנחנו אסורים לגבות על תשלומי הורים ועל חטיבות הביניים למרות שאנחנו מנהלים בפועל כי ככה נקבע בחוזה מנכ"ל. אנחנו מעסיקים את עובדיי המנהל ולא הרשויות ואנחנו מנהלים את כספיי ההורים אבל יחד עם זה לא גובים דמיי ניהול. אפשר להגיד שהשירות לא מספק, אבל הוא מועבר באופן נכון. הנושא מבוקר , אנחנו לא עושים דברים בניגוד לחוק. יכול להיות שבעבר הדברים התנהלו שונה אך בשנים האחרונות הכל מבוקר היטב וכסף לא מועבר מבית ספר לבית ספר. בפועל הילד הדתי מקבל פחות כי הכיתות קטנות. רוב הציבור הדתי מפוזר ובתי הספר קטנים. נפתחים בתי ספר שאינם נצרכים וצריך לתת לחמ"ד עוד כוח. הנושא נכון לעכשיו לא בידיי החמ"ד ונפתחים בתי ספר שלא היו צריכים להיפתח. בנושא השקיפות בפנימיות, אני אומר חד משמעית ובאחריות הדברים אינם נכונים, משרד החינוך מבקר בצורה מאוד אחראית וגם על ידיי משרדים חיצוניים. האמירות האלו או מיושנות או נובעות מרצון פופוליסטי להגיד דברים שאינם נכונים".

גור רוזנבלט ממנהל רישוי ואכיפה במשרד החינוך אמר:

"המהלך שמשרד החינוך מוביל זה צמצום תשלומיי ההורים. בסך הכל תשלומי ההורים במגמת פיחות. החמ"ד רוצים רמת שירות יותר גבוהה. הזכירו את היקף הבחינות, הזכירו את כך שרוצים יותר תכנים, יותר טיולים, הדברים הללו מן הסתם עולים כסף. ההורים רוצים את זה ולכן אני חייב לאפשר את זה. הבקרה והאכיפה שאנחנו עושים סביב תשלומיי ההורים. אנחנו עושים בקרות מאוד הדוקות על החטיבה העליונה. אנחנו עושים בקרות מאוד הדוקות על הרשתות על הסכומים הללו, יש לנו אגף שעוסק גם ספציפית בתלונות על כך. נשים לב לבדיקות עומק עם רואיי חשבון. במקרים שצריך נדרוש ממוסדות להחזיר כסף להורים. אנחנו לא רוצים בתי ספר קטנים, בטח לא לחטיבה העליונה. ברגע שבית ספר קטן העושר הפדגוגי שהוא יכול להציע קטן. בית ספר כזה לא יעיל. בתיי הספר לא גדולים כמו שהיינו רוצים.  תמיד הלימודים הבסיסיים הם לימודים שמשרד החינוך ממן אותם".

יו"ר הועדה ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) סיכמה את הדיון ואמרה:

"עלו מספר דברים מאוד משמעותיים, קריטריונים למתי לפתוח מוסד יחזק את חמ"ד, צריך סטנדרטיזציה . שקיפות מייצרות אמון לכן אני חושבת שזה נכון שגם בפנימיות יעשו את זה. אין לי אלא להאמין לגביי עניין השקיפות של גור ושוקי. אנחנו נוציא סיכום של הדיון, סוג של נייר עמדה. אני לא יודעת אם הוועדה תמשיך להתקיים, אם זה ימשיך להתקיים נמשיך לעסוק בנושא".

לצפייה בשידור הוועדה יש ללחוץ כאן