ח"כ פולקמן בבקשה לדיון מהיר בנושא החסמים בהוזלת יוקר המזון בישראל, עקב דרישות הכשרות של הרבנות הראשית: "הרבנות חוסמת את היבוא המקביל"

בתאריך ה-22.10.2017 פנה ח"כ רועי פולקמן (כולנו) ליו"ר הכנסת בבקשה לקיים דיון דחוף בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בראשות אלי אללוף (כולנו) בדבר האופן שבו חוסמת הרבנות הראשית את היבוא המקביל, ובכך בחסות הרבנות נמנעת מהציבור, ובפרט הציבור שומר הכשרות, הוזלה במחירי המזון.

להלן המכתב המלא של ח"כ פולקמן

אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דיון מהיר בנושא:

חסמים ביישום רפורמת הקורנפלקס בעקבות דרישות הכשרות של הרבנות הראשית

 

דברי הסבר: מטרתה המרכזית של רפורמת הקורנפלקס, שהתאימה את הרגולציה בישראל לרגולציה באירופה, היא הפחתת יוקר המחייה במוצרי המזון במדינת ישראל. בין היתר, פעלה הרפורמה על מנת לאפשר יבוא מקביל של רשימת מוצרים בהם קיים יוקר מחיה אותם צורך כל משק בית בישראל, בהם קפה, שימורים, חטיפי שוקולד ועוד. מחירי מוצרים לגביהם יושמה רפורמת הקורנפלקס במלואה, הוזלו בעשרות אחוזים. 

עם זאת, עד עתה, הרפורמה לא מממשת את מלוא הפוטנציאל שלה, היות ודרישת המסמכים של הרבנות הראשית חוסמת את היבוא המקביל. באופן זה, ממשיכים היבואנים הרשמיים, בחסות הרבנות, להימנע מתחרות ולמנוע ירידת מחירים מהציבור, ובפרט מציבור שומר הכשרות.

בשל כך, נבקש לקיים דיון מהיר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ולבקש מנציגי הממשלה להציג תכנית להסרת החסמים הקיימים, לרבות לוחות זמנים לביצוע.