ח"כ עזריה בפנייה ליועץ משפטי לממשלה בנושא התנכלות הרבנות לבתי עסק בנושא הכשרות, על אף פסקת בג"ץ

מספר חודשים לאחר פסיקת בג"ץ שהתירה שימוש בתעודות המעידות על סטנדרטים הלכתיים ראויים של הכנת מזון בבית עסק של ארגונים שאינם הרבנות דוגמאת ארגון השגחה פרטית, פנתה ח"כ רחל עזריה (כולנו) בנושא במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט. 

בשלושת החודשים האחרונים, כ-11 מבתי העסק הנתונים תחת פיקוחו של ארגון 'השגחה פרטית' קיבלו קנסות והתראות לפני מתן קנס. ברבנות טוענים שבעלי העסקים עוברים על נהלי אגף הכשרות בכך שהם מציגים נוסח הצהרה המפרטת את הסטנדרטים ההלכתיים בעסק ומיהו הגורם המפקח על כך, אך מבדיקה משפטית עולה כי האכיפה המוגברת כנגד העסקים מתבססת על שינוי הנחיות חד-צדדי שבוצע לאחרונה באגף הכשרות ברבנות הראשית.

ח"כ רחל עזריה (כולנו) מסרה כי:
נראה שהרבנות אינה מכבדת את פסיקת בג"ץ ומחפשת להתעמר בבתי העסק, על אף שהם הקפידו לא לחרוג מהנחיות בית המשפט. זה כבר זמן מה שמלחמות רבות מנוהלות על גב בתי העסק ולדבר אין סוף. אני דורשת מהיועמ"ש לממשלה להתערב בהקדם על מנת לעצור את חלוקת הקנסות. בהמשך לכך, ביום שני ה-25.12.2018, תתכנס בכנסת "השדולה לכשרות קהילתית" העוסקת בין היתר במקרים של בעיות מול הרבנות בענייני השגחה וכשרות, ותבחן מודלים כלכליים שונים להורדת יוקר הכשרות.

הרב אהרון ליבוביץ, ראש ארגון 'השגחה פרטית'
הרבנות הראשית, מי שאמורים לדאוג לכשרות בשם המדינה – הם אלה שבפועל פוגעים בה ורומסים אותה, תוך התעלמות בוטה מהחוק. אלה לא קנסות, וצריך להפסיק לקרוא להם ככה. זאת סחיטה באיומים. ברבנות הראשית מוכיחים פעם אחרי פעם שהם מוכנים לעבור כל גבול כדי לשמר בידיהם את מוקדי הכח. ככה בדיוק הם איבדו את אמון הציבור, והגיע הזמן לשים לזה סוף.

עו"ד אלעד קפלן, מנהל המחלקה המשפטית בארגון "עתים":
ההצהרות המוצגות על ידי מסעדות שמקבלות שירותי פיקוח מארגון 'השגחה פרטית' תואמות את הוראות הדין, את תכלית החוק, ואת פסיקת בית המשפט מספטמבר 17'. לפיכך, חלוקת הקנסות, כמו גם התראות לפני מתן קנס על ידי אגף הכשרות, נעשות בניגוד לדין. התנהלות זו מהלכת אימים על בעלי העסקים, ומובילה לפגיעה קשה בפעילותם. פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להבהיר את עמדתו ולהביא למדיניות אכיפה חוקית והוגנת.

להלן מכתבה המלא של ח"כ עזריה ליועץ המשפטי לממשלה:
הובא לידיעתי כי לאחרונה החלה מחלקת הונאה בכשרות של הרבנות הראשית לחלק קנסות והתראות לבתי עסק אשר פעלו על פי פסיקת בג"ץ בנוגע ל"שער שלישי" – האפשרות להעיד על הסטנדרטים ההלכתיים והפיקוח הנהוגים בבית העסק, כפי שהובא לידיעתך במכתב המפורט שנשלח אליך מטעם עמותת "עיתים" המייצגת את עמותת "השגחה פרטית" ומצורפת כנספח למכתב זה.
נראה שהרבנות אינה מכבדת את פסיקת בג"ץ ומחפשת להתעמר בבתי העסק, על אף שהם הקפידו לא לחרוג מהנחיות בית המשפט. זה כבר זמן מה שמלחמות רבות מנוהלות על גב בתי העסק ולדבר אין סוף.
אני סבורה שדרושה התערבותך המיידית בנושא על מנת לעצור את חלוקת הקנסות, ולמנוע מאותם בעלי עסקים וארגונים להמשיך לכתת רגליהם לבתי משפט ולשאת בעלויות בלתי סבירות על אף הקפדתם לשמור על החוק.