ח"כ עדי קול בוועדת חוק, חוקה ומשפט: לפי ההלכה משה אומץ ע"י בת פרעה שהיתה לא יהודיה

בדיון שנערך בועדת חוק , חוקה ומשפט דנו בתיקון להצעת חוק אימוץ ילדים. התיקון עוסק בהסדרת דתו של המאומץ, לפיו ילד יהודי יוכל להיות מאומץ על ידי הורים יהודים או על ידי זוג הורים ובלבד שאחד מהם הינו יהודי.

התיקון להצעת החוק עבר על אף התנגדותם של חלק מחברי הועדה לכך שיאומץ על ידי הורה שאינו יהודי. ח"כ אורית סטרוק טענה כי "במשך דורות יהודים מסרו את נפשם על זה שילדים יהודיים לא יימסרו לשמד, גם בשואה כשאימהות נאלצו כדי להציל את החיים שלהם, את החיים שלהם, למסור אותם למשפחות לא יהודיות, אחר כך עשו מאמצי על להציל וקראו לזה מבצע הצלה" ועוד אמרה כי "יהודי שיש לו יראת שמים לא יכול להצביע בעד החוק".
בתגובה אמרה לה ח"כ עדי קול כי גם בהיסטוריה, משה אומץ על ידי בת פרעה שלא היתה יהודיה.

פרוטוקול מס' 130
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, ד' באדר א התשע"ד (04 בפברואר 2014), שעה 11:30

סדר היום:
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ), התשע"ג-2013, של חברי הכנסת עדי קול, אלעזר שטרן, רות קלדרון, אורלי לוי אבקסיס, רינת פרנקל, ניצן הורוביץ, משה מזרחי (פ/1538) – רביזיה

נכחו:
חברי הוועדה:
דוד רותם – היו"ר
מרב מיכאלי
אורי מקלב
אורית סטרוק
עדי קול
אלעזר שטרן
דוד אזולאי
רוברט אילטוב
שלי יחימוביץ
דב ליפמן
זבולון קלפה

מוזמנים:
עו"ד ד"ר פרץ סגל    –    משרד המשפטים
שמעון מלכה    –    דובר ועדת החוקה, חוק ומשפט

ייעוץ משפטי:
נועה ברודסקי-לוי

מנהלת הוועדה:
דורית ואג

קצרנית פרלמנטרית:
אושרה עצידה

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ), התשע"ג-2013-רביזיה

היו"ר דוד רותם:
אנחנו נדון עכשיו בבקשת רביזיה של חברת הכנסת עדי קול לגבי חוק אימוץ ילדים.

עדי קול:
אנחנו התכנסנו פה בתשע בבוקר כדי להצביע על הצעת החוק, הצעת חוק שעברה ועדת שרים. בוועדת שרים לא נאמר שצריך להיות תיאום ובכל זאת תיאמנו תיאום עם סגן השר אלי בן-דהן, תיאום שפתאום נשמע אחרת היום בבוקר מפיה של חברת הכנסת אורית סטרוק ועם הדברים ששמענו, ולכן חברי הקואליציה הצביעו נגד. אני מציעה להצביע על הצעת החוק בנוסח המקורי.

היו"ר דוד רותם:
מי בעד קבלת – – -?

אורית סטרוק:
לא, גם אני רוצה להבהיר שישבתי עם חברת הכנסת עדי קול וביררנו את סוגיית ההסכמות. עדי קול אמרה שעל אחת מההסכמות היא לא יכולה להסכים בשום אופן כי זה סותר את מטרת החוק. ההסכמה שמדובר עליה זה שילד יהודי לא יאומץ על-ידי הורים שאחד מהם איננו יהודי.

עדי קול:
אנחנו דיברנו על הורים שהם לא יהודים ועכשיו פתאום צץ שאחד מהם הוא לא יהודי- – –

אורית סטרוק:
אדוני היושב-ראש, אנחנו לא יכולים להסכים לשינוי חקיקה כזה. אני הסברתי את זה בדיון הקודם ואני רוצה לחזור על ההסבר.

היו"ר דוד רותם:
לא, אל תחזרי לי על ההסבר. אני רוצה עכשיו להצביע על הרביזיה. אנחנו נקבע אחר כך דיון לגופו של עניין. אני שואל עכשיו מי בעד הרביזיה?

אורי מקלב:
הרי אנשים שבאו במטרה להצביע בדיון הקודם הרי בסוף לא הצביעו. מדוע? התברר להם תוך כדי דיון במה מדובר, שהחוק הזה הוא לא כל כך חוק תמים שבא רק לדבר על מקרים חריגים מאוד. החוק מדבר על זה שהוא בא לעקוף את חוק הגיור שקיים היום, את הסטנדרטים ואת החוקים שקיימים היום, על-ידי משהו שהוא נראה אולי בנושא של – – –

בדיון ברביזיה עצמה התברר שמדובר לא כפי שהחוק מובן לאנשים שהוא בא לדבר על מקרים חריגים אלא הוא בא לעשות סטנדרטים של מקרים שהחוק בכלל לא מונע ולא מסביר באיזה מקרים לבית-המשפט יש אפשרות לאשר אימוץ גם למישהו שהוא לא בן דתו. המשמעות של הדבר הזה שזוג מוסלמים יכולים לאמץ ילד יהודי על-ידי החלטה של בית-משפט מבלי שיש לנו שום תהליך כשאנחנו יודעים שהחוק הזה שמונע את זה היום זה בגלל התרבויות השונות, בגלל המהות השונה. כל אחד מבין שמישהו שהוא לא בן אותו דת לא יכול להיות מאומץ בדת אחרת והחוק הזה בא לאפשר את זה. יחד עם זאת, זה גם בא לאפשר עוד סוג של אימוצים. אלה שלא הצביעו – לא זה היו ההסכמות, ואני לא איש קואליציה. לכן, זה שהיום האופוזיציה גם כן באה לתמוך, את זה צריך לדעת. מי שמרים את ידו בעד החוק הזה יכול להיות שהוא ילמד שזה מאפשר לילד יהודי לחיות במשפחה מוסלמית.

אורית סטרוק:
אדוני היושב-ראש, דבריי נפסקו באמצע. חשוב לי להסביר, ובעיקר כשיושבים אנשים סביב השולחן שלא היו בדיון הקודם ולא מבינים מה משמעות ההצבעה על הרביזיה אז חשוב להסביר את זה. אני רוצה לחזור על הדברים שאמרתי בדיון הקודם. במשך דורות יהודים מסרו את נפשם על זה שילדים יהודיים לא יימסרו לשמד, סלח לי על המילה הקשה

גם בשואה כשאימהות נאלצו כדי להציל את החיים שלהם, את החיים שלהם, למסור אותם למשפחות לא יהודיות, אחר כך עשו מאמצי על להציל וקראו לזה מבצע הצלה, עדי.

עדי קול:
גיליתי בין השיחות שלנו שמשה אומץ על-ידי בת פרעה, כך הגענו לכאן, ובת פרעה לא היתה יהודייה. זה אומר שזה אפשרי וזה אומר שבהלכה שלכם משה היה יכול להיות מאומץ על-ידי בת פרעה. זה אומר שבמקרים חריגים אפשר.

אורית סטרוק:
נדון בזה בבית-המדרש, אבל כרגע – – –

עדי קול:
אני מצטערת לומר לכם, זה אומר שזה בסדר. תחשבו, לא היינו כאן אם לא היו מושים את משה.

זבולון קלפה:
עדי, אם את כבר מביאה ראיות משם תדקדקי בדברים ותראי שלא בדיוק.

מרב מיכאלי:
מה זאת אומרת "לא בדיוק"?

זבולון קלפה:
תקראי את המקורות, בבקשה. תמשיכי הלאה: "האלך והבאתי לך מינקת מן העבריות ותניק לך את הילד"?

היו"ר דוד רותם:
רבותי, תעשו לי טובה. בבית-המדרש תלמדו את כל הסוגיות.

מרב מיכאלי:
האפוטרופוסות, עם כל הכבוד, היתה לבת פרעה.

אורית סטרוק:
אני רוצה להבהיר את הדבר הזה. זו שיחה שהסתיימה חמש דקות לפני תחילת הדיון הנוכחי, שיחה שהתקיימה ביני לבין עדי קול.

עדי קול אמרה מפורשות שעל הסעיף הזה היא לא תוכל לוותר כי זו מטרת החוק מבחינתה. אני חושבת שיהודי שיש לו יראת שמיים לא יכול להצביע בעד הצעת חוק – –

בעד חוק שהמשמעות שלה היא לעשות את ההיפך ממה שאבותינו לאורך כל הדורות דאגו. גם בדור האחרון בניצולי השואה עשו מבצעי הצלה להציל את הילדים מהמשפחות האלה שטיפלו בהם יפה והלבישו אותם וחינכו אותם, והכול. אבל אמרו: לא, צריכים להציל אותם שהם יגדלו במשפחה יהודית.

אורי מקלב:
אתם חברי קואליציה. ברגע שחברי קואליציה לא מסכימים לחוק הזה אני לא מבין איך מביאים את זה? אם יש לי התנגדות, אני לא מכיר התנהלות כזאת של קואליציה – – –

אלעזר שטרן:
אני רוצה להגיד משפט אחד שאני מצביע בעד החוק הזה בגלל שאני חושב שהפרשנות הזו היא לא נכונה.

הצבעה
בעד – 7
נגד – 4

הרביזיה נתקבלה.

היו"ר דוד רותם:
תודה, הרביזיה נתקבלה. אנחנו נקבע דיון לגופו של עניין.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40.