ח"כ סתיו שפיר בוועדת השקיפות: "המועצות הדתיות אלה שירותים ממומנות מכספי משלמי המיסים. מובן מאליו שהכל צריך להתנהל בשקיפות מלאה"

את הדברים אמרה ח"כ סתיו שפיר ביום שלישי, 5 ביולי 2016 בדיון שנערך הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, בנושא "שקיפות במועצות דתיות".
בדיון הועלו סוגיות שונות הקשורות לאופן ההתנהלות של המועצות הדתיות בישראל, והובטח כי זהו דיון שיהיה ראשון בסדרה.

להלן עיקרי הדברים מתוך הוועדה:

ח"כ אלעזר שטרן– יש שאלת יסוד, למה זו לא מחלקה בתוך העיר? למה לא חלים עליה העקרונות שיש על מחלקות מסודרות? אני חושב שהנושא הזה של להכניס את ההלכה והתרגום שלה לכח פוליטי ותפקידים הוא גורם לחילול השם והרחקת אנשים מתוך היהדות. אנחנו רואים כמה פחות אנשים מתחתנים מחוץ לרבנות, איך הכשרות מזוהה עם שחיתות, איך התפקידים בתוך המועצות הדתיות מתמנים לפי זהות פוליטית. ייעודה העיקרי של המועצה הדתית הוא לדאוג לתפיסת עולם ותפקידים. המועצות הדתיות סגורות בתוך עצמן ומנותקות ממה הציבור חושב. ואני רואה את התוצאות. היהדות נעשית תלויה בתפיסות פוליטיות.
המכון לאסטרטגיה ציונית גילה שמועברים כספים לעמותות ללא קריטריונים, שמתעסקות ברווחה. והסתבר שהקריטריון הוא קירבה לחברי מועצות דתיות.
הקשר של ההלכה לפוליטיקה עשה לנו רע.
 
ח"כ מרב מיכאלי
יושבים חברים ממשרד הדתות שיש לנו יחד שיתוף פעולה פורה, ואני יודעת שיש רצון טוב במשרד הדתות. כשהופכות את הדת למוסד של המדינה, ומערבבים בזה כסף ציבורי וכח להחליט איזה שירותי דת מספקים, למי ובאיזה תנאים- ועל כל זה אין פיקוח- זה יוצר שחיתות ממסדית.
עלינו להתמקד בקבלת תשובה ממשרד הדתות- מה המנגנון שמפקח על המועצות הדתיות, על השירותים, לאילו אוכלוסיות?
 
ח"כ יוליה מלינובסקי-
כיהנתי במועצת העיר חולון ואני מכירה את המערכת המקומית. אני חושבת שזה שירות חשוב שאחוז גדול של תושבי הערים צריכים אותו. מאד תלוי מי עומד בראש המועצה ואיך הוא רואה את הדברים. המועצה יודעת להתגמש, אם בחולון יכולים, גם במקומות אחרים בארץ יכולים וחייבים.
היום מועצות דתיות מבוקרות על ידי מבקרי העירייה. הבעיה היא שכאשר עובד מסיים תפקיד המדינה לא נותנת לאייש תקנים, ומכאן נולדות קומבינות.
אנחנו כמדינה צריכים להחליט- אנחנו רוצים מועצות דתיות? ואם כן- צריך לאייש תקנים ולאפשר לעבוד. התנאים הפיזיים של המועצות הדתיות הם ירודים.
כגוף מבוקר זו חובתם להיות שקופים, נכון לעכשיו אפשר להכנס לאתר משרד הדתות ולראות את כל הדוחות הכספיים של כל המועצות הדתיות. נכון לעכשיו יש דוחות של 2014.
יש להיזהר בנושא ניגוד העניינים של עמותות צדקה, כי זה מקור להרבה בעיות.
 
ח"כ סתיו שפיר
אלה שירותים שמהווים נדבך חשוב בחייהם של אזרחי ישראל, שירותים הממומנים מכספי משלמי המיסים. מובן מאליו שהכל צריך להתנהל בשקיפות מלאה.
ננסה לגעת בנושאים, או לפחות לפצח מה הן השאלות הבוערות שעל הפרק, ונקיים סדרת דיוני המשך בנושאים הממוקדים.
 
לסיכום ביקשה היו"ר שפיר מהמשרד לשירותי דת "למסור נתונים אודות תמיכות ופרסום התקשרויות. עודד פלוס מנכ"ל המשרד לשירותי דת התחייב בפנינו לפרסם עותק ראשון של מדריך עם זכויות וחובות לכל חברי המועצות הדתיות, זה יהיה צעד מתבקש ומבורך.  המשרד גם התחייב לבחון החלת סעיף בפקודת העיריות שמאפשר לחבר מועצה לקבל מידע בתוך שלושה ימים גם לחברי מועצות דתיות. נבקש גם לבחון באמצעות המחלקה המשפטית קביעה של תנאי סף לתפקיד חבר מועצה ובטח לתפקיד גזבר, תפקיד הדורש הבנה כלכלית וחשבונאית. נבקש פרסומם של דו"חות כספיים, תקציביים ומאזנים מבוקרים של המועצות המקומיות".

שינוי גודל גופנים