ח"כ סמוטריץ' על החלטת בי"ד לעבודה לפסול מרכז המפריד נשים וגברים: "מערכת המשפט שוברת שיאים של טמטום וניסיון לחינוך מחדש של הציבור הדתי במדינת ישראל"

ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים הורה אתמול (08/03/18) לנציבות שירות המדינה לצרף מיידית לתכנית ההכשרה "משפיעים – חרדים לשירות המדינה" לפחות עשר נשים, או שהתכנית כולה תוקפא: "חוק שנועד לשלב נשים וגברים מהמגזר החרדי בשירות הציבורי, ולקדם את השוויון, לא יהפוך באחת עורו ויהפוך לכלי להפליה בין נשים לגברים בקבלה לעבודה". ח"כ בצלאל סמוטריץ' בתגובה: "מערכת המשפט שוברת שיאים של טמטום וניסיון לחינוך מחדש של הציבור הדתי במדינת ישראל. לא ניתן לה. הגשתי תיקון לחוק איסור אפליה שיקבע שהפרדה מגדרית בשל אמונה דתית לא תחשב אפליה"

ביום 17.8.2017 פרסמה נציבות שירות המדינה מכרז פומבי לתכנית משפיעים. על פי האמור במכרז, מטרתו היא לגייס עתודת אקדמאים ואקדמאיות  מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית, במטרה לשלבם בעבודה בשירות הציבורי. זאת, במסגרת מסלול מובנה המתחשב בנתונים ובשאיפות של מי שיקלטו לתכנית ומתוך "העדפה להשמה במתי השפעה".

בסעיף 3 למכרז נכתב כי: "התכנית מיועדת לנשים ולגברים כאחד, ואולם בהתאם  להחלטת ועדת ההיגוי יתקיים שלב ההכשרה בנפרד –בהתאם לכך יתקיימו השנה שני מחזורים, המחזור הנוכחי של התכנית מיועד לעמיתים בלבד, והמחזור הבא יהיה מיועד לעמיתות בלבד והרישום אליו ייפתח בפברואר 2018. למען הסר ספק, ההשמה הינה בסביבה מעורבת נשים וגברים"

ביום 11.10.2017 פנתה שדולת הנשים בישראל, עמותה ציבורית ששמה לה למטרה לפעול לקידום מעמד האישה בישראל לממלא מקום נציב שירות המדינה מר אהוד פראוור, בבקשה לבטל לאלתר את תנאי סעיף 3 למכרז תוכנית משפיעים. במכתב ברכה שדולת הנשים על היוזמה הממשלתית לסייע לבנות ובני הקהילה החרדית להשתלב בשוק התעסוקה ובכלל זה בשירות המדינה, ואף עמדה על הצורך להקל על  קליטת/ן בשירות המדינה וגם אם הדבר כרוך ביצירת התאמות הדורשות הקצאת משאבים. בד בבד שדולת הנשים התריעה מפני יצירת מדיניות של התאמה עבור קבוצה אחת, מדיניות אשר כוללת פגיעה בקבוצות אחרות ואפלייתן באופן שאינו צודק ונגוע באי חוקיות.

עוד נטען כי תנאי המכרז לתכנית  "משפיעים" המעגנים הפרדה בין נשים לגברים וקובעים קריטריון של מין בקבלה לעבודה אינם חוקיים שכן הם עומדים בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בעקבות עתירתן של שדולת הנשים, ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים הורה אתמול (08/03/18) לנציבות שירות המדינה לצרף מיידית לתכנית ההכשרה "משפיעים – חרדים לשירות המדינה" לפחות עשר נשים, או שהתכנית כולה תוקפא. השופטת רחל בר"ג הירשברג כתבה בהחלטתה כי "חוק שנועד לשלב נשים וגברים מהמגזר החרדי בשירות הציבורי, ולקדם את השוויון, לא יהפוך באחת עורו ויהפוך לכלי להפליה בין נשים לגברים בקבלה לעבודה".

בתגובה להחלטת ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים הגיב חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ: "מערכת המשפט שוברת שיאים של טמטום וניסיון לחינוך מחדש של הציבור הדתי במדינת ישראל. לא ניתן לה. הגשתי תיקון לחוק איסור אפליה שיקבע שהפרדה מגדרית בשל אמונה דתית לא תחשב אפליה. מסורת יהודית של אלפי שנים לא תיסוג בפני אופנה ערכית חולפת של דיקטטורה שיפוטית".

 כזכור, ביום ג' באב התשע"ז-  26.7.17 הניח חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ על שולחן הכנסת הצעת חוק המועצה להשכלה גבוה לפיה, מוצע לקבוע כי למוסד מוכר תינתן הסמכות, במסגרת החופש האקדמי, להפעיל תכניות לימודים בהפרדה מגדרית בתנאים המפורטים בהצעת החוק. תנאים אלו מבקשים לוודא כי הפעלת התכנית בהפרדה מגדרית היא הכרח תרבותי וכן כי נשמר השוויון בין המינים בהפעלת התוכניות וכי לא תיגרם פגיעה לסגל האקדמי במוסד.

לקריאה על הצעת החוק שהוגשה: לחצו כאן

שינוי גודל גופנים