ח"כ סמוטריץ' ליועמ"ש בבקשה להגביר את אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

ביום ה22.10.2017 פורסם באתר סרוגים כי ח"כ בצלאל סמוטריץ' פנה ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בבקשה להחמיר את אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, על רקע מקרים שהגיעו לידיעתו לאחר פסיקת בג"ץ בנושא המתירה לגופים שאינם הרבנות לספק הצהרות חלופיות בדבר איכות הכשרות בבית עסק. 

להלן עיקרי הדברים שהובאו במכתבו של ח"כ סמוטריץ': מאז שניתן פסק הדין, ישנם גורמים שמבזים את מערכת אכיפת החוק ומנפיקים עבור מסעדות שונות תעודת הצהרה המתייחסת לכשרות המזון במקום, ובסוף ההצהרה אף מחתימים רב שמאשר את ההצהרה ואת הפיקוח עליה ע"י צוות שהוכשר לשם כך. למותר לציין כי מצג זה הינו מצג כשרותי לכל דבר ועניין, וככל שתעודות ההצהרה מונפקות ע"י עמותה פרטית או עסק פרטי לכשרות אלטרנטיבית הנה בניגוד גמור לחוק איסור הונאה בכשרות ואף לפסק דין בדנג"ץ גיני שמתיר רק לבעל העסק להציג הצהרה על מצג האמת שבבית העסק. מציאות בה יש דריכה ברגל גסה על החוק ועל פס"ד של בג"ץ הינה מצב בלתי נסבל במדינת חוק,לכן יש להורות על טיפול מחמיר בנושא של גורמי האכיפה השונים, לרבות בדיקת הגשת בקשה לפירוק עמותות העוברות על החוק.