ח"כ סמוטריץ' בשאילתא דחופה לשר הפנים בנושא חילולי שבת של רשויות מקומיות

בתאריך ה-13.12.2017 השיב סגן שר הפנים, משולם נהרי (ש"ס), בשם שר הפנים, אריה דרעי (ש"ס), לשאילתא של ח"כ סמוטריץ' (הבית היהודי) בנושא "חילולי שבת ברשויות מקומיות"- פעילויות של רשויות מקומיות המתרחשות במהלך יום השבת.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) לסגר שר הפנים, משולם נהרי (ש"ס), בשם שר הפנים, אריה דרעי (ש"ס):
אדוני סגן השר, עיריות שונות מפנות בשבת אשפה, מקרצפות כבישים, מפעילות הסעות למקומות בילוי ולים ורושמות דוחות חניה.
רצוני לשאול:

 1. האם הדבר חוקי?
2. מה נעשה למיגור התופעה?
3. מה מעשיך – כמובן זה נשאל לשר – למניעת תת-אכיפה ברשויות בחוקי עזר לפתיחת עסקים וסגירתם? 

תשובת סגן שר הפנים בשם שר הפנים:
 רשות מקומית נדרשת לפעול על פי דין, ובכלל זה תוך עמידה בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951. לפיכך, וככל שהרשות פועלת בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, הרי שפעולתה אינה חורגת מגדרי החוק.

ככל שהדבר חוקי, הרי שאין מניעה משפטית על פעולה זו. ככל שהרשות המקומית פועלת בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, החוק מצוי באחריות שר העבודה, הרווחה והשירותים והחברתיים – תוכל גם כן לשאול אותו – ובהתאם לכך, כך גם שאלת הפיקוח על קיום הוראותיו נתונה בסמכות שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לשר הפנים אין סמכות שנקבעה בחוק בנוגע לאכיפה של חוקי העזר, לרבות חוקי עזר לפתיחת עסקים וסגירתם, והסמכות והאחריות על כך מוטלת על הרשות המקומית שבתחומה נקבע חוק עזר כאמור. 

תגובת ח"כ בצלאל סמוטריץ':
אני מתקשה לקבל את התשובה. בסוף משרד הפנים אחראי על הרשויות המקומיות, ולא כאדם פרטי שעובר על החוק – שאז אכיפת החוק כנגדו מסורה לגורמי האכיפה; אם זה בתחום הפלילי, זאת משטרת ישראל, ואם זה בתחום דיני העבודה, זה שר העבודה והרווחה – הרשויות המקומיות הן באחריות אדוני. ואם רשות מקומית, ממלכתית, של מדינת ישראל שמתוקצבת על ידי המדינה, מפירה חוק ברגל גסה – ואני אתן פה ממש כמה דוגמאות קטנטנות: בתל אביב ובנהריה מפנים אשפה בשבת; אף אחד לא יכול לומר שזה חוסה תחת איזשהו היתר כללי, פיקוח נפש, גם לא משהו קריטי.

הרצליה, רמת השרון, רעננה, כרמיאל, חולון – הרשויות המקומיות מתקציבן מפעילות הסעות לים לתושביהן בשבת. בהרצליה – אני לא יכול להראות תמונה בכנסת – אני מחזיק פה צילום של דוח חניה שניתן לאדם ירא שמיים בעיריית הרצליה. הוא בא להתארח אצל מישהו, חונה בכחול לבן בליל שבת, שעון קיץ, לפני כניסת שבת. חוזר במוצאי שבת, הוא מקבל דוח חנייה של עיריית הרצליה. כתוב בדוח: שבת. מה רוצים? שבן אדם דתי, בשבת, יזוז?

זה בוודאי לא חוקי. אף אחד לא יכול לטעון שלתת דוחות חניה – אני עכשיו לא מדבר על מי שחונה באדום לבן, פיקוח נפש, מסכן את התנועה – הוא חונה בכחול לבן, רק לא שם, ומה לעשות, הוא לא צריך לשלם חניה בשבת כי הוא לא יכול הרי לשים מדחן לכל השבת כולה. אף אחד לא יכול לטעון שזה פיקוח נפש או שזה משהו קריטי שצריך לתת לו היתר.

 אלה רשויות מקומיות. רשויות מקומיות הן באחריות משרד הפנים. אני כמובן שמח ששר העבודה והרווחה – לא במקרה, מהקדוש ברוך הוא – יושב כאן בדיון, ואני סמוך ובטוח שגם הוא ייתן דעתו לעניין, וככל שרשויות פועלות בצורה לא חוקית ולא הגיונית כזאת גם הוא יפעל. אני חושב שגם משרד הפנים צריך לפעול בעניין.