ח"כ סמוטריץ' בפנייה לפרויקטור הקורונה:"עלינו להערך לתפילות הימים הנוראים ברקע מגפת הקורונה".

אתמול, ראשון 2.8.2020 ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה) שיגר לפרויקטור הקורונה רוני גמזו  מכתב בו הציג הצעה למתווה שיאפשר את קיום תפילות הימים הנוראים בצל מגיפת הקורונה.

ח"כ בצלאל סמוטריץ (ימינה) כתב במכתב לרוני גמזו:

"חגי תשרי הבאים עלינו לטובה מאופיינים בכל שנה בריבוי תפילות ארוכות בבתי הכנסת. השיא כמובן הוא ביום הכיפורים שכולל צום ותפילות במזג אוויר חם. נראה כי דרושה היערכות אשר תשמור על המוני המתפללים, ועל הציבור הישראלי כולו, מפני הנגיף ומפני התפשטותו מחד, ומאידך תוכל לאפשר ככל הניתן תפילה על כל מרכיביה (תקיעת שופר, קריאת התורה וכו') לכל מי שיהיה מעוניין בכך. ברצוני להציע את הפתרון הפשוט שלהלן אשר יכול לשמור על בריאות הציבור ולאפשר את קיום התפילות. הוראת שעה אשר תקבע כי הרשויות המקומיות יעמידו לרשות קהילות ובתי כנסת את המבנים העירוניים העומדים לרשותן, ובכלל זה בתי ספר, מתנ״סים, גני ילדים ומבני ציבור נוספים. מבנים אלה הינם ממוזגים בעלי מרחבים רבים שיאפשרו בהיערכות נכונה מספר רב של מניינים נפרדים וזאת מבלי לעבור את כמות המתפללים המקסימלית כפי שיקבע על ידי גורמי המקצוע לקראת החגים. אם לא תתקיים היערכות, חלילה, אנו עלולים לפגוש הפרה חמורה של ההנחיות מצד מי שלא יסכימו לוותר על התפילות בימים הנוראים, ולחילופין הימנעות המונית של בית ישראל מתפילות הימים הנוראים, שתי חלופות רעות מאוד כמובן. אבקש לסיים מכתבי זה בדברי מדרש רבה על תפילות הימים הנוראים: 'בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע אל תבזה את תפלתם'. אני עומד לשירותך ככל שידרש על מנת להביא לפתרון העניין בהקדם".

ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) שיגרה גם היא מכתב לקבינט הקורונה בו היא מבקשת מחברי הקבינט הקורונה לעסוק השגרת הפעלת בתי הכנסת בצל הקורונה.

ח"כ תהלה פרידמן (כחול לבן) כותבת:

"אבקשכם לתת דעתכם על תו סגול מותאם לבתי הכנסת, בעיקר לתפילות שבת והחגים המתקרבים במטרה למסד שגרת-קורונה שתאפשר שגרת חיים לציבור המתפללים. כמו בחנויות, גם בבתי הכנסת אפשר לקבוע את מספר המתפללים על פי גודל בית הכנסת. כיום ההנחיה היא מניין מתפללים בכל מבנה, אולם יש מבנים גדולים שיכולים לאכלס יותר מתפללים. כמו התו הסגול לחנויות, גם בתי הכנסת יכולים לחשב מס' מתפללים בהתאם למרחב. 7 מ"ר למתפלל/ת. כהכנה לתפילות החגים יש לפרוס ציליות ברחבות מחוץ לבתי הכנסת ובמרחבים ציבוריים על מנת לאפשר קיום תפילות במרחב הפתוח".