ח"כ סגלוביץ' בועדת חוקה בדיון על תקנות חירום לבתי דין: "נרצה לפקח על התקנות לשעת חירום של בתי הדין הרבניים".

הבוקר, רביעי 17.6.2020 התכנסה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לדיון בנושא הצעת תקנות הדיינים לפגרות והוראת שעה, וכן על הצעת תקנות הדיינים הרבניים בעת מצב חירום מיוחד.

הסוגיה עליה דנו היא בהבדל הקיים בחוק המחייב אישור של ועדת חוקה להתנהלות בתי הדין הרבניים בשונה מבתי דין דתיים אחרים בישראל.

לפי תקנות הדיינים (פגרות) שאושרו, בהמשך לקיצור פגרת הקיץ בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה, יתוקנו גם תקנות הדיינים וייקבע כי פגרת הקיץ בבתי הדין הרבניים תקוצר ותהיה מה-29 ביולי (ח' באב התש"ף) ועד ל- 23 באוגוסט (ג' באלול התש"ף).

המגבלות על פעילותם של בתי המשפט ובתי הדין הרבניים בעקבות נגיף הקורונה הובילו להאטה בקצב שמיעת הדיונים ולהתמשכות ההליכים המשפטיים. כדי להקל על העומס הרב שנוצר, התעורר הצורך לקצר את הפגרות. לפני מספר ימים תיקן שר המשפטים את תקנות בית המשפט וקבע כי פגרת הקיץ במערכת בתי המשפט תקוצר השנה ותהיה מה-11 באוגוסט 2020 (כ"א באב התש"ף) ועד ל-5 בספטמבר 2020 (ט"ז באלול התש"ף). תיקון דומה נערך גם בתקנות בית הדין לעבודה.

לפי תקנות הדיינים (סדרי הדין) שאושרו, יתאפשר לשר לשירותי דת לקבוע כי בהתקיים מצב חירום מיוחד, כדוגמת התפרצות נגיף הקורונה, תצטמצם פעילותם של בתי הדין הרבניים רק לעניינים דחופים שנמנים בתקנות. הסדרים דומים קיימים כיום לגבי בתי המשפט, בתי הדין לעבודה, בתי הדין השרעיים ובתי הדין הדתיים הדרוזיים.

ח"כ מיכאלי מלכיאלי (ש"ס):

"ברגע שזה יהיה נכון לכולם בזה אנחנו תומכים בהאחדה לכל בתי הדין".

ח"כ יואב סגלוביץ' (יש עתיד- תל"ם):

"אנחנו לא באים לשים אצבע בעין אבל אם הדבר בא לשולחננו, אנחנו דורשים כי בשנה הקרובה בה תחול הוראות שעה לשעת חירום שבתי הדין הרבנים ייתנו את הדין וחשבון לוועדה חוקה והדבר יהיה תחת הפיקוח שלנו. אני יודע שזה לא תקף לשאר בתי המשפט אך אם הדבר הגיע לאוזננו, אנחנו כן נרצה לפקח על התקנות לשעת חירום של בתי הדין הרבניים".

ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד-תל"ם):

"הועדה יכולה להגיש הצעת חוק בעניין ובנוסף, אני אגיש הצעה לדיון מהיר בנושא".

עו"ד שמעון יעקובי יועמ"ש בתי הדין הרבניים:

"אנחנו מתנגדים לכך שרק בתי הדין הרבניים יצטרכו לתת את החשבון על הנעשה בשנה הקרובה לועדה חוקה כאשר שאר בתי המשפט, אינם כפופים לועדת חוקה אלא לתקנות שר המשפטים או השר לשירותי דת".

 

בתקנות לקיצור הפגרות תמכו: היו"ר ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) והח"כים קארין אלהרר (יש עתיד תלם), מיכאל מלכיאלי (ש"ס) ואלי אבידר (ישראל ביתנו).

בתקנות לצמצום פעילות בתיה"ד במצב חירום תמכו: היו"ר ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) וח"כ אלי אבידר (ישראל ביתנו).