ח"כ סבטלובה בתגובה להחלטת המועצה לשידורי כבלים ולווין לקנוס את ערוץ 20 בשל הדרת הזרמים: עת יובהר לעורכיו ומנהליו כי אין להם זיכיון להחליט מיהו יהודי ומי אינו

בתאריך ה-8.8.2017 החליטה המועצה לשידורי כבלים ולווין להטיל קנס כספי על ערוץ 20, בשל הדרת הזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים משידורי הערוץ. ההחלטה התקבלה בעקבות תלונות רבות שהצטברו על שולחן המועצה, יזמה היו"ר בדיקה מדוקדקת של סוגיית הייצוג וההצגה בערוץ, אשר נבחנה במהלך חודשיים. הבדיקה העלתה כי היה אפס ייצוג לזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים. עוד נקבע כי הערוץ יחויב לדווח למועצה על הייצוג וההצגה של זרמים שאינם אורתודוקסיים בערוץ, לרבות הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים, מדי חודש.

בתגובה להחלטה הודיעה ח"כ קסניה סבטלובה אשר כינסה בחודש יולי בתאריך ה-18.7.2017 דיון מיוחד בנושא במסגרת השדולה לחופש העיתונות ש: 
"״אני מברכת על ההחלטה החשובה לקנוס את ערוץ 20. כעת יובהר לעורכיו ומנהליו כי אין להם זיכיון להחליט מיהו יהודי ומי אינו. לפני כשלושה שבועות ערכתי דיון חירום בכנסת בנושא זה, וטוב שהעניין לא נסתיים בדיון והמועצה לכבלים ולווין הרימה את הכפפה. אם ימשיך אנשי הערוץ שלא לעמוד בתנאי הזיכיון, ויוסיפו להפלות ולערוך סלקציה בין יהודים- עליהם להשיב הזיכיון למדינה״.