ח"כ ניצן הורוביץ: "הפטור מלימודי ליבה- בכיה לדורות"

עוד כותב ח"כ הורוביץ: "בגלל קומבינה פוליטית קצרת-ראות, המוני ילדים יוצאים ממערכת החינוך ללא כלים בסיסיים להשכלה ולעבודה. בג"צ צריך היה לראות בראש ובראשונה את טובתם של הילדים הללו. כעת יש רק דרך אחת לשינוי המצב: החזרת לימודי הליבה על ידי הכנסת, בחוק״.